Gyorsmenü

HB

Economic theory, Demography

The impacts of good road connections on rural farming in Shongom Local Government Area of Gombe state, Nigeria

The role of road networks in agriculture can never be over emphasised. Amongst all the other means of transportation, road has contributed a lot to agriculture and rural development in Nigeria and many other African countries. Apart from the significant roles of discovering new areas and opening of better markets for farm produce, it enables distribution of agricultural outputs and inputs both within villages, towns and cities in the country and also used for conveying farm produce home from farms.

A városi közösségi közlekedés minőségének értékelése a Combinex módszer alkalmazásával

A városi személyszállítási közszolgáltatások minősége fontos tényezővé vált a közösségi közlekedés elfogadottságának javítása és az egyéni gépjárműhasználat visszaszorítása szempontjából. A szolgáltatási minőség több szempontból is vizsgálható. Jellemzően a felhasználók elvárásrendszerét részben tartalmazza az ellátásért felelős megrendelő által meghatározott minőségi kritériumrendszer. Az elemzés célja egy konkrét példán keresztül bemutatni, hogyan lehet értékelni a városi közlekedési közszolgáltatás minőségét egy kiválasztott többtényezős döntéselemzési módszer segítségével (Combinex).

The impact of Sino-US trade imbalance on the US economy and the trend prediction of Sino-US trade imbalance

The trade friction between China and the United States is a trade problem arising from the difference between China and the United States with regard to the balance of trade and values. As Sino–US trade develops; the trade imbalance is becoming increasingly prominent, which directly leads to the Sino–US trade war.

Spatial analysis of certain population processes in the Danube Wine Region

Bearing in mind that five of the seven priority initiatives of the Europe 2020 Strategy deal with demographic criteria, I largely think that it is important to present some of the population processes of the Danube wine region, the largest viticulture and wine region in Hungary. I have chosen 10 years between 2010-2019 as the studying period. My aim was to place the examined demographic processes in territorial dimensions and paying attention to spatial contexts.

A Kunhegyesi járás társadalmi sajátosságai

A Kunhegyesi járás az Észak-Alföldi régió leghátrányosabb helyzetű járása. Jelen tanulmány célja a járás népesedési folyamatainak megértetése, amelyre a jövőben a járás településeinek társadalmi felzárkózás szempontú összehasonlító elemzése épül majd. A járás lakossága 2011 óta apad, az országos átlagokhoz képest a jövedelemszint és az adófizetők aránya alacsony, rosszabbak az egészségügyi mutatók és magasabb a korai halálozás aránya. Háromból két gyermek hátrányos helyzetű, miközben a fiatalok túlnyomó többsége végzettség megszerzése nélkül lemorzsolódik a középfokú oktatásból.

The role of agriculture in local development through the example of Körösfő (Romania)

The role of the endogenous resources has been emphasized since a long time by the literature of territorial and rural development. In parallel the role of agriculture in local employment has decreased significantly for the last few decades. The Institute for Regional Economics and Rural Development (IRERD) of the Szent István University Gödöllő regularly makes researches in traditionally farming rural villages to analyze the possible role of agriculture besides such tendencies in local development strategies.

Csíkszenttamás demográfiai vizsgálata

Csíkszenttamás demográfiai helyzetét a 2019-es nyári falukutató tábor keretében vizsgáltuk. A táborban a község helyi társadalmát, gazdasági lehetőségeit térképeztük fel, az eredményeket bemutattuk a falu lakóinak, és egy kötet formájában a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetővé tettük. A csíkszenttamási falukutató tábor megvalósítását több mint egyéves felkészülés előzte meg. A szakirodalom áttekintése és a felkészülés az előkészítő megbeszélés után elkezdődött.

Új módszer a magyarországi szőlő-bor termékpályák digitális leképezési lehetőségére

A Digitális Agrár Stratégia ösztönzi olyan szakmai kiszolgáló rendszerek fejlesztését, melyek célja elemezni a termelési, az üzemi és a termékpálya integrációs szint működéséhez szükséges regionális, nemzeti, és nemzetközi adatok körét, információit, és olyan háttérrendszer felállítását, mely a piaci adatok és információk széles körben való hozzáférhetőségével biztosítja a piaci előnyök eléréséhez szükséges döntéshozatal támogatást.

Estimation of food and nutritional security in Azerbaijan: a case study of the Ganja-Gazakh region

This paper seeks to estimate household food security situation in the Ganja-Gazakh region of Azerbaijan based on both rural and urban areas of the Ganja-Gazakh region by identifying the food consumption and nutritional security situation of individual households. Primary data was generated from 300 households through simple random sampling. A face to face survey interview was conducted to collect quantitative and qualitative data on food and nutritional security such as availability, access, utilization, and stability.

The middle-income trap

Middle-income trap has become a very popular narrative to explain the fact, that while it is relatively “easy” to catch up from low to middle-income level, it has been very hard and rare to emerge from the middle-income status into a highly developed economy. The question is, how to escape this trap? why some countries have been successful although the great majority has failed?

Oldalak