Gyorsmenü

Csíkszenttamás demográfiai vizsgálata

  • Farkas Tibor 1
  • Kolta Dóra 2
  • Tóth Tamás 3
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 adjunktus, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 3 egyetemi tanár, Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Analysis of population dynamics in Csíkszenttamás

Csíkszenttamás demográfiai helyzetét a 2019-es nyári falukutató tábor keretében vizsgáltuk. A táborban a község helyi társadalmát, gazdasági lehetőségeit térképeztük fel, az eredményeket bemutattuk a falu lakóinak, és egy kötet formájában a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetővé tettük. A csíkszenttamási falukutató tábor megvalósítását több mint egyéves felkészülés előzte meg. A szakirodalom áttekintése és a felkészülés az előkészítő megbeszélés után elkezdődött. A táborban részt vevő diákok és kutatók a kutatási helyszínhez kapcsolódó prezentációkat készítettek, amelyeket a felkészüléshez ugyancsak felhasználtunk. A táborban az egyetemi oktatók, kutatók a hallgatókkal és a gimnáziumi tanulókkal együtt kérdőíves felmérést, interjúzást, statisztikai adatgyűjtést végeztek. A tanulmány Csíkszenttamás népesedési viszonyai között érinti a népesség változását, korszerkezetét, etnikai megoszlását, iskolázottságát, házasodási szokásait valamint a helyi identitás kérdését is.

 

We examined the demographic situation of Csíkszenttamás in the framework of the 2019 summer village research camp. In the camp, we mapped the local society and economic opportunities of the village, presented the results to the residents of the village, and made it available to the general public in the form of a volume. The implementation of the Csíkszenttamási village research camp was preceded by more than a year of preparation. A review of the literature and preparation began after the preparatory discussion. Students and researchers participating in the camp made presentations related to the research site, which we also used to prepare. In the camp, university lecturers and researchers, together with students and high school students, conducted a questionnaire survey, interviews, and statistical data collection. Among the population conditions of Csíkszenttamás, the study also touches on population change, age structure, ethnic distribution, education, marriage habits and the issue of local identity.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 34-46
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: