Gyorsmenü

Új módszer a magyarországi szőlő-bor termékpályák digitális leképezési lehetőségére

  • Járdány Krisztián 1
  • Duray Balázs 2
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
  • 2 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

A new method for the digital mapping possibility of Hungarian grape wine product lines

A Digitális Agrár Stratégia ösztönzi olyan szakmai kiszolgáló rendszerek fejlesztését, melyek célja elemezni a termelési, az üzemi és a termékpálya integrációs szint működéséhez szükséges regionális, nemzeti, és nemzetközi adatok körét, információit, és olyan háttérrendszer felállítását, mely a piaci adatok és információk széles körben való hozzáférhetőségével biztosítja a piaci előnyök eléréséhez szükséges döntéshozatal támogatást. Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy ez a törekvés a hatályos jogszabályi környezetben, az ágazati adatbázisok integrálásával egy erre épülő új módszer alkalmazásával a magyarországi szőlő-bor termékpálya esetén megvalósítható-e.

 

DAS encourages the development of professional service systems capable of analyzing regional, national, and international data, information, and setting up a back-end system for the integration of production, plant, and product chain systems, providing broad access to market data and information decision support needed to achieve market benefits. The present study analyzes whether this endeavor can be achieved in the case of the Hungarian grape-wine product line by integrating the databases assigned to the sector by the current legal environment and applying a new method based on this.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 18-30
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: