Gyorsmenü

Az agrártámogatások és a gabonaágazat jövedelmének összehasonlítása

  • Lipcsei József 1
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Comparison of agricultural payments and income of the cereals sector

Az agrártámogatások sokszínűsége választási lehetőséget ad a termelők számára, hogy ökológiai,- ökonómiai vagy kombinált gazdálkodási módot alkalmazzanak a gazdaságban. A területalapú támogatások szakmai értelmezése tág keretek között valósulhat meg. Lehetőség adódik a kiemelt jogcímek lehívására is támogatás-maximalizálás céljából, mellőzve az intenzív termelést. A tanulmányomban a kiegészítő jogcímek, a termelési jövedelmek és a bértábla egyes elemei közötti szélsőségekre kívánok rámutatni.

 

The diversity of agricultural subsidies gives farmers a choice to apply organic, economic or combined farming methods. The professional interpretation of area payments can be broad. It is also possible to claim priority titles for the purpose of maximizing aid, while avoiding intensive production. In my paper, I would like to point out the extremes between supplementary titles, production income and some elements of the wage table.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 31-39
Terjedelem: 
9
JEL-kód:
LOC-kód: