Gyorsmenü

R58

Regional Development Planning and Policy

Regionális hatások a covid idején az online élelmiszer kiskereskedelemben Miskolc, Zalaegerszeg és agglomerációjuk eredményeinek vizsgálata

A COVID-19 elleni védekezés nagymértékben alakította át a kiskereskedelemi trendeket és az ehhez kapcsolódó fogyasztói magatartást. Ez eddig is növekedésben lévő e-kereskedelem fejlődése tovább fejlődött és ezzel megváltoztatta a vásárlói szokásokat is. A pandémia okozta korlátozások sok vásárlót áttereltek a digitális vásárlás irányába. A kezdeti pánikvásárlások után a fogyasztók –az erre az értékesítési csatornára áttért, illetve jelenlétét megerősítő aktorok hatására- elvárása folyamatos erősödésnek indult. Ez azt jelenti, hogy a versenyhelyzet nagyon erőssé vált.

Overview of IPA HU-SRB cross border projects in the agriculture sector in northern part of Serbia

The paper is presenting an overview of six cross-border projects realized between Hungary and Serbia in the agricultural sector in the period 2010-2013. The aim of the research is to interpret projects’ goals, achievements, weaknesses, and contributions in socio-economic development of the northern bordering region of Serbia.

Az agrártámogatások és a gabonaágazat jövedelmének összehasonlítása

Az agrártámogatások sokszínűsége választási lehetőséget ad a termelők számára, hogy ökológiai,- ökonómiai vagy kombinált gazdálkodási módot alkalmazzanak a gazdaságban. A területalapú támogatások szakmai értelmezése tág keretek között valósulhat meg. Lehetőség adódik a kiemelt jogcímek lehívására is támogatás-maximalizálás céljából, mellőzve az intenzív termelést. A tanulmányomban a kiegészítő jogcímek, a termelési jövedelmek és a bértábla egyes elemei közötti szélsőségekre kívánok rámutatni.

 

Determining the success factors of settlements based on the experience of village- research

The settlements are value-carriers. Of course not every valuable condition is a key of the success. The objective of this study is to survey the general success factors of settlements. The settlements as autonomies due to their far-reaching role-system possess means of different characteristics, which can strengthen or even weaken each other’s effects. One part of the instruments used by the settlements are unique, whereas other instrument work alike everywhere.

Tőkebefektetések regionális, történeti összefüggései, különös tekintettel Debrecen városára és a BMW befektetésére

A tanulmány főbb célja, hogy bemutassa a tőkemozgások és tőkeáramlások főbb irányait, Magyarországra koncentrálódott külföldi tőke centrum egyik legfontosabb városát, az autóipari nagyhatalom beérkezést váró Debrecent. Pénz és tőkepiacok földrajzi, tértudományi megközelítését érdemes megvizsgálni, amely a világ egyik legnagyobb szektora, s nyomon követhető regionális aspektusból. A tőke fogalmak meghatározásakor tisztázni kell az érdekeket, amelyek mentén az egyes szereplők gondolkodnak. Más lesz az érdeke a tulajdonosnak, az ügyfélnek.

A napenergia hatásai a hazai térben

A cikk a napenergia felhasználás hatásaival foglalkozik a hazai térben. Fontosnak tartotom a témát, mert Magyarország napenergia hasznosíthatóság szempontjából, természetföldrajzi potenciálokat tekintve európai összehasonlításban is rendkívül jó helyzetben van. Egyre több az olyan felhasználó, - legyen szó települési szintű, céges vagy magánszemély fogyasztókról, -amelyek felismerik a napenergiában rejlő lehetőségeket és azt a saját, a közösségük hasznára fordítják.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program működési anomáliái

Írásom célja, hogy rávilágítson a vidékfejlesztés hatásaira, azon belül pedig a támogatási rendszer meghatározó szerepére. Az agrár és vidékfejlesztés lehetőségeinek meghatározó eleme a releváns pályázati rendszerek hatékony működtetése. A tanulmány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program működési sajátosságaira és azok hatásaira fókuszál, mely a befejezés előtt álló PhD dolgozatom egyik fontos részét alkotja.

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program területi hatásai

Munkám elkészítését alapvetően az motiválta, hogy megvizsgáljam a magyar mezőgazdasági pályázatok rendszerének működését, mivel ezen kérdéskör alapos elemzése után számos módosító javaslattal szándékozom hozzájárulni a rendszer további fejlesztéséhez, épüléséhez, megítélésem szerint hatékonyabb működésének elősegítése érdekében. Elemzéseim fontos részét képezték a kérdéskör területi hatásainak értelmezése is, melynek eredményeiből mutatok be párat.

Local economic activities serving good governance in rural areas

The aim of this study is to give an overview on the concepts and practices of governance and good governance in the world with the recent Hungarian research results. It has always an important issue how good governance can lead to the development and catching up of rural areas, how it can translate economic growth to the welfare of people. Good governance has been placed high on the agenda of development policies, since it is supposed to create an environment in which sustained economic growth becomes achievable.

The territorial structure and the territorial policy in Vietnam in the 21st century

The paper aims to identify the characteristics of Vietnam's territorial structure including regional development trends, national development progress, and local development challenges. Then, it will exploit the territorial policy of the nation including the trajectory of territorial policy since the 1980s and the enforcement of these policies under local governments. It not only contributes a holistic perception on territorial structure but also supplies a historical review on regional development policy since Doimoi1 in Vietnam.

Oldalak