Gyorsmenü

S

Assessing the effectiveness of government-funded smallholder development projects in the Eastern Cape, South Africa: the case of the Raymond Mhlaba Municipality

Agricultural development projects are used by governments of countries as a strategy for community development and job creation. In the developing countries, agricultural projects are the leading edge of rural development. These development projects however require huge capital outlay from governments. There are evidences in literature which report that in developing countries huge sums of money are being lost through agricultural projects that end up failing, and South Africa’s government is no exception to this trend.

A magyar és lengyel tojástermelő társas vállalkozások gazdasági összehasonlítása

A tanulmány célja, a magyar és lengyel tojástermelő társas vállalkozások gazdasági teljesítményének megítélése, a kimutatható különbségek feltárása, valamint az ágazati koncentráció értékelése. A kutatómunka során az EMIS (Emerging Market Information System) adatbázisból letöltött és különböző paraméterek alapján szűrt étkezési tojástermeléssel foglalkozó magyar (28 db) és lengyel (34 db) társas vállalkozások gazdasági adatait dolgoztuk fel 2017-2020 közötti üzleti évekre vonatkozóan.

Az agrárdigitalizáció elterjedését segítő kutatási irányok és lehetőségek

A digitalizáció és az automatizáció nélkül manapság nem lehet versenyelőnyre szert tenni a mostani piaci helyzetben, és ez igaz a mezőgazdaságra is. A technológiai fejlődés lehetővé teszi, hogy olyan módszereket, gépeket, precíziós eszközöket és folyamatokat lehessen alkalmazni az agrárium területén, amely csökkenti a termelési költségeket és a környezetre gyakorolt negatív hatást. A költségek mérséklésével a gazdálkodók növelni tudják a termelést, annak ellenére, hogy a munkaerőpiac erőforráshiánnyal küzd, amely igaz a mezőgazdaság területére is. A megjelenő kihívásokra, mint pl.

A helyben lakó gazdálkodók területi eloszlásának és forrásfelhasználásának vizsgálata

A magyarországi agrárüzemek száma folyamatosan csökken, amivel párhuzamosan a támogatást igénylők számának csökkenése és birtokkoncentráció folyamata is tetten érhető. A kis- és közepes méretű gazdaságok helyét átveszik a nagy- és óriás gazdaságok. A földtulajdonból és földhasználatból kiszorult helyben lakó gazdálkodóknak más megélhetés után kell nézniük. A folyamat a rurális térségek eltartóképességének zsugorodást eredményezi, az elvándorlás és a munkahelyek megszűnése révén.

A szociális farmok helyzete és elméleti keretei

Hazánkban a szociális farmrendszer gyermekcipőben jár. Az első szociális gazdaságok ugyan a 2000-es évek elején kormányzati támogatással létrejöttek, azonban szélesebb célcsoportok számára nem érhető el ma sem. Az edukáció, a társadalmi felzárkóztatás, a reintegráció, és a fizikai-mentális egészség megőrzés és javítás, illetve az agrárszakember képzésre történő toborzás olyan feladatok, amelyeknek a szociális farm az egyik, ha nem a legjobb formája. Ennek ellenére alig lehet Magyarországon hozzájutni ilyen szolgáltatáshoz, mivel kevés ilyen farm létezik.

Changes in governmental leadership strategies after pandemic

Effective leadership is a term an understanding and underlying principles of which are a conceptually challenged and constantly evolving research topic. This article provides a brief listing of the leadership strategies used by European leaders in 2020-2021 and the tools for their implementation. The assessment the reputation consequences, which were undoubtedly influenced by the adoption of crisis decisions and the results.

Analysis of consumption behavior related to local products and their online distribution

While the literature and the EU’s agricultural policy emphasize the role of local products and short supply chains (SSC), the market opportunities for small farmers are increasingly barren due to the price-depressing effect of large multinational firms, which can also be seen in local networks. The main goal of the paper was to examine how the local market as a classic form of the short supply chain can be characterized and whether its operation could be helped by modern solutions.

A Hajdú-Bihar megyei szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas vállalkozások jövedelmezőségének megítélése különös tekintettel a hajdúböszörményi gazdálkodókra

Magyarországon a mezőgazdaság az alapanyagtermelés tekintetében kimagasló szereppel bír. Az agráriumon belül a legnagyobb arányt képviselő növénytermesztési ágazatot a támogatáspolitika is kiemelten kezeli. Hazánkban számos olyan megye található, ahol kimagasló feltételek (jó talajminőség, kedvező időjárási körülmények, magas aranykorona értékű szántó) állnak rendelkezésre a növénytermelésre. Az egyik legjelentősebb megyének Hajdú-Bihar tekinthető, ahol 325 ezer hektár szántóterület található. A hajdúböszörményi vállalkozások e terület mintegy 8%-át használják.

Borfogyasztói és borturisztikai felmérés Monoron

Monor a magyar bortermelés nagy hagyományokkal bíró területe, amely kis ültetvény méretével, de európai léptékben is jelentős, több mint 900 pincés pincefalujával különleges adottságokkal bír. A kutatás rávilágít, hogy a Monori járáson kívül nem ismert a monori pincefalu, méretéről, létezéséről sem tud a válaszadók többsége. A megkérdezettek, 46,7%-a tudott helyes választ megjelölni arra, hogy mi az OEM megjelölés, és a minta mindössze 36,4% tudta, hogy van Monori OEM. Összesen 280 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy ha részt vett monori borrendezvényen, akkor mennyire volt elégedett.

Analysis of average market and purchase prices for certain fruit species

In addition to the optimal use of resources, the profitability of agriculture is affected by weather anomalies and risk-taking with the market. The latter are the most critical factors of effectiveness over which the average producer has no influence. As the majority of Hungarian producers are small and medium-sized holdings, it is essential to examine their market exposure. At the beginning of the agricultural season, the professional journals often publish record yields and top quality, lacking a professional view that reduces the benefits of producers and thus the market price.

Oldalak