Gyorsmenü

A Hajdú-Bihar megyei szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas vállalkozások jövedelmezőségének megítélése különös tekintettel a hajdúböszörményi gazdálkodókra

  • Erdős Adél Dorottya 1
  • Szőllősi László 2
  • 1 PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
  • 2 egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet

The profitability analyses of crop production enterprises in Hajdú-Bihar County, especially in Hajdúböszörmény

Magyarországon a mezőgazdaság az alapanyagtermelés tekintetében kimagasló szereppel bír. Az agráriumon belül a legnagyobb arányt képviselő növénytermesztési ágazatot a támogatáspolitika is kiemelten kezeli. Hazánkban számos olyan megye található, ahol kimagasló feltételek (jó talajminőség, kedvező időjárási körülmények, magas aranykorona értékű szántó) állnak rendelkezésre a növénytermelésre. Az egyik legjelentősebb megyének Hajdú-Bihar tekinthető, ahol 325 ezer hektár szántóterület található. A hajdúböszörményi vállalkozások e terület mintegy 8%-át használják. Kutatómunkánk során szekunder adatokat dolgoztunk fel a KSH (agráriumot jellemző országos és megyei adatok) és az EMIS adatbázisából (társas vállalkozások beszámolóinak adatai). A vizsgált 853 magyarországi vállalkozáson belül különös figyelmet fordítottunk a Hajdú-Bihar megyei és hajdúböszörményi gazdaságokra. A működési ROS, ROE és a ROI értékei alapján megállapítottuk, hogy mind a megyei, mind a hajdúböszörményi üzemek jövedelmezően termeltek, viszont eltérő üzemmérettel rendelkeztek. A hajdúböszörményi társas vállalkozások a működési ROS tekintetében (12,57%) kedvezőbb helyzetben voltak az országos (5,30%) és a megyei (8,90%) átlagértékekhez viszonyítva. Mindez a magasabb befektetett eszközértékkel és -aránnyal magyarázható a 2015-2019-es időszakra vonatkozóan. E mögött korszerűbb technológia feltételezhető.

 

In Hungary agriculture has a prominent role in terms of raw material production. Crop production representing the highest proportion of it and support policy prioritizes it also. In our country there are many counties, where outstanding conditions (good soil quality, favourable weather conditions, arable land with a high golden crown value) are for producing crop. One of the most significant county is Hajdú-Bihar, where 325 thousand hectares arable land are. 8 percent of this area is used by enterprises in Hajdúböszörmény. During our research secondary data were used from HCSO (national and county data specific to agriculture) and EMIS database (report details of enterprises). In the examined 853 Hungarian enterprises farms of Hajdú-Bihar County and of Hajdúböszörmény were payed special attention. Based on value of operating ROS, ROE and ROI both farms of county and Hajdúböszörmény produce profitable, however their farm size were different. The enterprises in Hajdúböszörmény had favourable situation based on operating ROS (12,57%) compared to national (5,30%) and county (8,90%) average values. All of this can be explained by the higher fixed assets value and rate for the period 2015-2019. Behind this more advanced technology are presumed.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 31-45
Terjedelem: 
15
JEL-kód:
LOC-kód: