Gyorsmenü

S

Analysis of consumption behavior related to local products and their online distribution

While the literature and the EU’s agricultural policy emphasize the role of local products and short supply chains (SSC), the market opportunities for small farmers are increasingly barren due to the price-depressing effect of large multinational firms, which can also be seen in local networks. The main goal of the paper was to examine how the local market as a classic form of the short supply chain can be characterized and whether its operation could be helped by modern solutions.

A Hajdú-Bihar megyei szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas vállalkozások jövedelmezőségének megítélése különös tekintettel a hajdúböszörményi gazdálkodókra

Magyarországon a mezőgazdaság az alapanyagtermelés tekintetében kimagasló szereppel bír. Az agráriumon belül a legnagyobb arányt képviselő növénytermesztési ágazatot a támogatáspolitika is kiemelten kezeli. Hazánkban számos olyan megye található, ahol kimagasló feltételek (jó talajminőség, kedvező időjárási körülmények, magas aranykorona értékű szántó) állnak rendelkezésre a növénytermelésre. Az egyik legjelentősebb megyének Hajdú-Bihar tekinthető, ahol 325 ezer hektár szántóterület található. A hajdúböszörményi vállalkozások e terület mintegy 8%-át használják.

Borfogyasztói és borturisztikai felmérés Monoron

Monor a magyar bortermelés nagy hagyományokkal bíró területe, amely kis ültetvény méretével, de európai léptékben is jelentős, több mint 900 pincés pincefalujával különleges adottságokkal bír. A kutatás rávilágít, hogy a Monori járáson kívül nem ismert a monori pincefalu, méretéről, létezéséről sem tud a válaszadók többsége. A megkérdezettek, 46,7%-a tudott helyes választ megjelölni arra, hogy mi az OEM megjelölés, és a minta mindössze 36,4% tudta, hogy van Monori OEM. Összesen 280 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy ha részt vett monori borrendezvényen, akkor mennyire volt elégedett.

Analysis of average market and purchase prices for certain fruit species

In addition to the optimal use of resources, the profitability of agriculture is affected by weather anomalies and risk-taking with the market. The latter are the most critical factors of effectiveness over which the average producer has no influence. As the majority of Hungarian producers are small and medium-sized holdings, it is essential to examine their market exposure. At the beginning of the agricultural season, the professional journals often publish record yields and top quality, lacking a professional view that reduces the benefits of producers and thus the market price.

Agrárvállalkozások a német kereskedelmi törvényben

A tanulmány bemutatja, hogy a német Kereskedelmi Törvénykönyv (Handelsgesetzbuch, HGB) milyen módon definiálja a kereskedő fogalmát, amely lényeges feltétele a német kereskedelmi szabályok alkalmazásának. A kereskedő a német jog szerint lehet természetes vagy jogi személy. A HGB hatályba lépésekor (1900) még nem adta meg az agrárvállalkozásoknak azt a lehetőséget, hogy kereskedőként jegyezhessék be magukat. Ez a helyzet 1976-ban változott meg, amikor az agrárvállalkozások regisztrálhatták magukat kereskedőként.

Empowerment through entrepreneurship: rural women in Tunisia

This paper addresses an important literature gap concerning female entrepreneurship within rural communities in North Africa, particularly in Tunisia. This article is an overview of previous findings on the topic and specifically on the matter of environmental settings’ impacts on women’s efforts in rural entrepreneurship. The purpose of this overview is to provide a clearer picture on the situation of female entrepreneurship in rural areas, and the various obstacles that help explain both the work patterns and the home conditioning model.

A rövid ellátási lánc és újfajta értékesítési rendszer létjogosultságának vizsgálata a kecskeméti járásban

Miközben a szakirodalom és az Unió politikája a helyi termékek és a rövid ellátási láncok szerepét hangsúlyozza, a kisebb mezőgazdasági termelők piaci esélyei egyre kilátástalanabbak a nagy multinacionális cégek ár-leszorító hatásának következtében, mely a lokális kapcsolatrendszerekben is tetten érhető. Fő célom az volt, hogy vizsgáljam, miként jellemezhető a rövid ellátási lánc klasszikusának számító helyi piac, és annak működése segíthető-e modern megoldásokkal.

Az agrártámogatások és a gabonaágazat jövedelmének összehasonlítása

Az agrártámogatások sokszínűsége választási lehetőséget ad a termelők számára, hogy ökológiai,- ökonómiai vagy kombinált gazdálkodási módot alkalmazzanak a gazdaságban. A területalapú támogatások szakmai értelmezése tág keretek között valósulhat meg. Lehetőség adódik a kiemelt jogcímek lehívására is támogatás-maximalizálás céljából, mellőzve az intenzív termelést. A tanulmányomban a kiegészítő jogcímek, a termelési jövedelmek és a bértábla egyes elemei közötti szélsőségekre kívánok rámutatni.

 

Benefits and challenges of pastoralism system in Ethiopia

Pastoralism is an important livelihood system practice in most of the dryland areas of the globe. It is a source of income and way of livelihood for hundreds of millions of world population. This research aimed at explaining the benefits of pastoral system, identifying the main challenges the sector faced based on secondary data obtained from different official records such as FAO, CSA (Central Statistical Authority of Ethiopia) and published research article and government reports. Besides this, this research also tried to indicate the possible way outs.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program működési anomáliái

Írásom célja, hogy rávilágítson a vidékfejlesztés hatásaira, azon belül pedig a támogatási rendszer meghatározó szerepére. Az agrár és vidékfejlesztés lehetőségeinek meghatározó eleme a releváns pályázati rendszerek hatékony működtetése. A tanulmány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program működési sajátosságaira és azok hatásaira fókuszál, mely a befejezés előtt álló PhD dolgozatom egyik fontos részét alkotja.

 

Pages