Gyorsmenü

Urbanizáció és környezeti fenntarthatóság, különös tekintettel a vízgazdálkodásra

  • Czikkely Márton 1
  • 1 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Urbanisation and environmental sustainability in the point of water management

A városiasodás az ipari forradalmak nyomán indult meg. Ez nemcsak a városok számának növekedését, de a népesség területi tömörülését is jelentette. Az áramlási folyamat velejárói az infrastruktúra, út- és közlekedéshálózatok, közműszolgáltatás fejlődése egyszersmind környezeti forrásaink apadását is jelentik. Széles értelembe véve, az urbanizáció globálissá váló méretei jelenleg rendelkezésre álló természeti erőforrás-felhasználások fenntarthatóságát kérdőjelezi meg. A természeti erőforrásokkal való ésszerűbb gazdálkodás, és a termelés-fogyasztás egyensúly megtartása, a jövő városiasodásának egyik alappillére lehet. Biztosítani kell a környezet ökológiai egyensúlyának feltételeit, de ehhez a meglevő városok mechanizmusának minőségi megújulására van szükség.

 

The urbanisation started by industrial revolutions. That means increasing the number of cities and the population growing also. Developing of infrastructure, roads, transport networks and public utility service could degrade natural resources. Growing of global urbanisation could questioning the sustainable natural resources using. The keeping of production and consumption balance will be the base stone of future urbanisation. The developing of urbanisation mechanism could determine the condition of ecological balance of natural environment.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 21-30
Terjedelem: 
10
JEL-kód:
LOC-kód: