Gyorsmenü

Q57

Ecological Economics: Ecosystem Services - Biodiversity Conservation - Bioeconomics - Industrial Ecology

The recognition of resource use through industrial development from a social perspective

Rural population is vulnerable partly for its lack of self-sufficiency. This recognition considerably varies from the way rural territories functioned more than 200 years ago. The peasant societies were well known about sustaining themselves. A major trigger for the disappearance of this pattern was industrialization. This paper explicitly reviews a social perspective of industrialism and provides a novel point of view regarding its overall recognition. The present study states that there was an incremental effect of relying on machines. People have lost their sense of practical skills.

Urbanizáció és környezeti fenntarthatóság, különös tekintettel a vízgazdálkodásra

A városiasodás az ipari forradalmak nyomán indult meg. Ez nemcsak a városok számának növekedését, de a népesség területi tömörülését is jelentette. Az áramlási folyamat velejárói az infrastruktúra, út- és közlekedéshálózatok, közműszolgáltatás fejlődése egyszersmind környezeti forrásaink apadását is jelentik. Széles értelembe véve, az urbanizáció globálissá váló méretei jelenleg rendelkezésre álló természeti erőforrás-felhasználások fenntarthatóságát kérdőjelezi meg.

A természeti környezet értékelésének vizsgálata kinyilvánított preferenciákból becsült érték meghatározásával

Európában és a világ más részein, politikai szinten is egyre számottevőbb az igény a természet értékének beépítésére a különböző ágazatok döntéshozatalába. A környezetértékelési esetek száma egyre nő, a felhasználási területek tárháza a helyitől az országoson át a globális szintig húzódik. Kutatásunk célja, hogy az alapvetően természetvédelmi indíttatásból megvalósult élőhely-rehabilitáció szélesebben értelmezett eredményeiről, társadalmi hatásairól további információhoz jussunk.