Gyorsmenü

A természeti környezet értékelésének vizsgálata kinyilvánított preferenciákból becsült érték meghatározásával

  • Kerpely Klára 1
  • Horváth Bálint 2
  • Bakosné Böröcz Mária 3
  • 1 független kutató, WWF Magyarország
  • 2 PhD hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 3 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

The examination of ecosystem valuation using revealed preference approach

Európában és a világ más részein, politikai szinten is egyre számottevőbb az igény a természet értékének beépítésére a különböző ágazatok döntéshozatalába. A környezetértékelési esetek száma egyre nő, a felhasználási területek tárháza a helyitől az országoson át a globális szintig húzódik. Kutatásunk célja, hogy az alapvetően természetvédelmi indíttatásból megvalósult élőhely-rehabilitáció szélesebben értelmezett eredményeiről, társadalmi hatásairól további információhoz jussunk. A kinyilvánított preferenciákból becsült érték meghatározásának segítségével jelen esettanulmányban a természeti tőke monetáris értékelésére szolgáló módszerrel egy konkrét, hazai mintaterület értékelésére vállalkoztunk a Szabadság- szigeti mellékág revitalizációs program esetében.

According to the current European and global trends the consideration of environmental values in decision making processes is turning to be a more and more significant aspect in political level. The number of the ecosystem valuation cases is highly increasing and the application surface for the certain methodologies includes local, national and global level examinations as well. Our research aims to discover a broader horizon of social and economic values of a project which targeted environmental improvement in the first place. The present paper introduces a case study for the economic valuation of natural capital through revealed preference methodology. The subject of the examination is an actual project concerning the revitalisation of the Szabadság Island side branch of the Danube near Mohács.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 59-67
Terjedelem: 
9
JEL-kód:
LOC-kód: