Gyorsmenü

HM

Sociology (General)

The role of agriculture in local development through the example of Körösfő (Romania)

The role of the endogenous resources has been emphasized since a long time by the literature of territorial and rural development. In parallel the role of agriculture in local employment has decreased significantly for the last few decades. The Institute for Regional Economics and Rural Development (IRERD) of the Szent István University Gödöllő regularly makes researches in traditionally farming rural villages to analyze the possible role of agriculture besides such tendencies in local development strategies.

Csíkszenttamás demográfiai vizsgálata

Csíkszenttamás demográfiai helyzetét a 2019-es nyári falukutató tábor keretében vizsgáltuk. A táborban a község helyi társadalmát, gazdasági lehetőségeit térképeztük fel, az eredményeket bemutattuk a falu lakóinak, és egy kötet formájában a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetővé tettük. A csíkszenttamási falukutató tábor megvalósítását több mint egyéves felkészülés előzte meg. A szakirodalom áttekintése és a felkészülés az előkészítő megbeszélés után elkezdődött.

Determinants of deprivation in Turkey, a logistic regression analysis

The main goal of this paper is to analyse factors which increase the probability of becoming poor, as well as to estimate which characteristics raises the risk of becoming poor. We use a logit model, which is a flexible way to seek determinants of a phenomena. None of the poverty literature denies the role of education and employment status in becoming poor. However, we test the contribution of other explanatory variables to look at poverty from different approaches. Deprivation index will be used as measure of poverty.

The examination of social capital in Hungarian rural communities: the case of Bátya village

The term ‘social capital’ was first used in the international literature in the beginning of the 20th century by Lyda Judson Hanifan, but it became widely known only in the 1990s and there is still no consensus on how to measure it. In the beginning of the paper a short review can be found concerning the different approaches, definitions and functions of social capital. Then an example for measuring method is presented through a Hungarian case study. In this part, some fundamental social characteristics of the population of Bátya village are examined.

Special features and problems of rural society in Hungary

One of the basic pillar but also the indicator of rural security is the state of the social processes at a specified region. These are significantly related to the economic, environmental and developmental status of a given country, region, micro-region. Basically, the population of more developed areas shows more favorable demographic trends, while social problems are less or in some other form than in less developed, disadvantaged areas.

Az asszimiláció – integráció – szegregáció aktualitása a szakirodalom tükrében

A beilleszkedés és befogadás folyamata, interakciói több szegmensben léteznek, mint gondolnánk. A jelenségek felismerése általában akkor tudatosul bennünk, amikor már a nehézségeik kezelése a feladat. Jelen tanulmány azzal a céllal íródott, hogy világosan determinálja a három fogalom tartalmát a hazai és külföldi szakirodalom segítségével.

Az immateriális tőke vizsgálata a hazai LEADER helyi akciócsoportokban

Nemzetközi kutatási eredmények azt mutatják, hogy az EU LEADER programjának jelentős szerepe van egy adott régióban a területi tőke mennyiségének növelésében, az egyes tőkeelemek minőségének javításában és a köztük lévő kapcsolatok erősítésében. A hazai LEADER kistérségekben azonban ez idáig nem vizsgálták a területi tőke jellemzőit alaposabban a jelenlegi programozási időszakban. Éppen ez az oka annak, hogy írásunkban az immateriális tőke legfőbb sajátosságait tanulmányozzuk a jelenleg futó LEADER programban.

A helyi társadalom vizsgálata Tolmácson

Ahhoz, hogy egy településen sikeres beruházások, fejlesztések valósuljanak meg, ismerni kell az adott közösség problémáit és fejlesztési igényeit. Tanulmányunk ennél fogva a tolmácsi helyi társadalom jellemzőinek, jövőképének, a társadalmi problémáknak és igényeknek a feltárására irányul. Primer kutatásunkat Bőhm Antalnak és Pál Lászlónak a helyi társdalom elemzéséhez kidolgozott hat dimenziója (integráció, kötődés, elégedettség, kooperáció, részvétel és perspektíva) mentén végeztük kérdőíves felmérés és megfigyelés segítségével.

Multiculturalism as a socio-cultural component of the sustainable development in Nigeria

The concept of sustainable development has no longer been defined from a strictly environmental perspective for quite a few years now. The scope of the problem has been enlarged to include its social dimensions, leading notably to a renewed focus on the topic of national social and cultural diversity.

A jövő generáció problémakezelési és jövőorientációs dilemmái egy hátrányos helyzetű térségben

Tanulmányomban az általam 2015 tavaszán Átány, Kömlő és Tiszanána (három dél-hevesi hátrányos helyzetű település) iskoláiban végzett problémapercepció-kutatás eredményeit ismertetem. Kutatásomban a kérdés számomra az volt, hogy vajon a hátrányos helyzetű, pályaválasztás előtt álló fiatalok (a 7-8. osztályos tanulók) miként látják a saját jövőjüket, milyen tanulságokat lehet megfogalmazni az ő és az intézmény, intézményfenntartó szereplők véleményei alapján.