Gyorsmenü

Class H

Social Sciences

The sustainability concerns determining the development course of urban transport

In connection with the preparations for strategic decisions regarding the development of local living spaces, the factors affecting quality of life and liveability are becoming more and more emphasized, in addition to their immediate expression, examination of their long-term effects is becoming more and more inevitable, as well (see the social intensification of the issue of climate change). Consequently, life and functioning of cities are fundamentally determined by transport, i.e. by the available means of travelling.

A társadalmi változásokkal fejlődő települési szennyvíz-gazdálkodási koncepciók kronologikus áttekintése

Évszázadok alatt a kommunális és ipari szennyvizek mennyisége, összetétele az urbanizáció és a modern társadalom tevékenységének következtében folyamatosan változott. A városok kialakulásával párhuzamosan a népsűrűség (/fő/km²) is nagyobb lett, ami nemcsak fontossá, hanem szükségszerűvé is vált a szennyvízkezelési megoldása. A népesség tömörülésében óriási szerepe volt többek között a földrajzi viszonyoknak, az infrastruktúrának és az iparosodásnak is.

Why should mentoring still be an issue on the future labour market?

The participants of the future labour market are the present-day secondary school and university students. The question of knowledge-management has become a highlighted issue nowadays in the companies’ everyday life. Sharing of knowledge is necessary in the management practice of any competitive companies. Knowledge management has several forms and mentoring is one of them. The question may arise whether future jobs will require mentoring or automation will also solve this issue.

The divisive character of public works programmes

Among the tools of labour market, public works is one of the oldest; therefore its use is almost natural. Although at the same time it is the aim of public works, the extent and targetedness of its use which decide whether public works functions as an active tool of employment policy or rather as a socio-political tool to manage poverty. Connecting welfare to public works (workfare) can only be understood related to reintegration efforts aiming at the unemployed and also to fighting poverty.

A nyelvtudás szükségessége a munkaerőpiacon

A globalizáció, az internalizáció, a növekvő számú külföldi tanulmányi- és munkalehetőségek, valamint a munkaerőpiacon való megfelelni vágyás mind felveti az idegen nyelvtudás szükségességét, hiszen az információ és a tudás átadásához elengedhetetlenül szükség van idegen nyelvekre a jelenlegi magyar munkaerőpiacon. Jelen cikk arra keresi a választ, hogy az idegen nyelvtudás vajon lehet -e a munkaerőpiaci siker és elégedettség záloga.

 

Psychical and demographic factors that influence trading on the stock exchange

The need of self-care for the elderly has also appeared in Central and Eastern Europe in the changing political and economic conditions of today.The emerging responsibility of self-support directs attention to the opportunities provided by higher-yield investments, among others, the stock exchange. By avoiding the typical "investment mistakes" we can provide ourselves higher returns, living standards and a more relaxed age.

Urbanizáció és környezeti fenntarthatóság, különös tekintettel a vízgazdálkodásra

A városiasodás az ipari forradalmak nyomán indult meg. Ez nemcsak a városok számának növekedését, de a népesség területi tömörülését is jelentette. Az áramlási folyamat velejárói az infrastruktúra, út- és közlekedéshálózatok, közműszolgáltatás fejlődése egyszersmind környezeti forrásaink apadását is jelentik. Széles értelembe véve, az urbanizáció globálissá váló méretei jelenleg rendelkezésre álló természeti erőforrás-felhasználások fenntarthatóságát kérdőjelezi meg.

A hungarikumok szerepe a vidékfejlesztésben Bátya példáján keresztül

A hungarikumok mint endogén erőforrások szerepét a terület- és vidékfejlesztésben régóta hangsúlyozza a szakirodalom. Egy falukutató tábor keretén belül kifejezetten egy mezőgazdasági terméknek mint endogén erőforrásnak a szerepét vizsgáltuk egy vidéki település, a Kalocsa melletti Bátya esetében, különös tekintettel a foglalkoztatásra, illetve a helyi termék-előállításra. A falu történetében a fűszerpaprika-termesztés kiemelkedő.

A megyei jogú városok átfogó gazdaságfejlesztése a Modern Városok Programon keresztül, középpontban az infrastruktúra-fejlesztés

A Modern Városok Program egy hatalmas mértékű fejlesztési-támogatáscsomag, melynek során Magyarország Kormánya a megyei jogú városokat támogatja számos területen. A cél ezáltal, felpezsdíteni ezen városok gazdaságát, hogy azok valós centrumai lehessenek környező térségüknek. Fontos megjegyezni, hogy ezen gazdaságfejlesztési intézkedések alapja a megfelelő szintű elérhetőség, amely kedvező közlekedési infrastruktúrát igényel. Az általunk vizsgált program egyik pillére ennek biztosítása a vidéki nagyvárosok részére.

 

A települések egyenlőtlenségei turisztikai szempontból

Az elmúlt években folyamatosan növekedett hazánkban a turisztikai utazások és vendégek száma, ami által jelentősen nőttek a turizmusból származó bevételek. Számos esetben a kisebb- vidéki települések kitörési pontnak vélik az endogén erőforrásokra alapozott turizmus működtetését, ami révén leküzdhetőek a gazdasági, területi különbségek. Tanulmányunkban többféle módszert alkalmazva vizsgáljuk az ágazathoz kapcsolódó területi egyenlőtlenségeket, valamint külön elemezzük az ezer fő alatti települések turisztikai lehetőségeit.

 

Pages