Gyorsmenü

A társadalmi változásokkal fejlődő települési szennyvíz-gazdálkodási koncepciók kronologikus áttekintése

  • Czikkely Márton 1
  • 1 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Chronological overview of municipal wastewater management concepts in focus of social changes

Évszázadok alatt a kommunális és ipari szennyvizek mennyisége, összetétele az urbanizáció és a modern társadalom tevékenységének következtében folyamatosan változott. A városok kialakulásával párhuzamosan a népsűrűség (/fő/km²) is nagyobb lett, ami nemcsak fontossá, hanem szükségszerűvé is vált a szennyvízkezelési megoldása. A népesség tömörülésében óriási szerepe volt többek között a földrajzi viszonyoknak, az infrastruktúrának és az iparosodásnak is. A folyók feltöltődése és a vízpazarlás már az ókorban is városok elnéptelenedéséhez vezetett, így a természetes vízkészlettel történő ésszerű gazdálkodás az urbanizáció alappillére volt. A sűrűn lakott helyeken értelemszerűen nagy mennyiségben keletkezett kommunális szennyvíz, amelynek kezelése folyamatos kihívást jelentett. Az ipari-termelési struktúra változásával, a szennyvizek biokémiai összetétele is átalakult. Ez a tanulmány a népességnövekedés, a vízgazdálkodás és a szennyvíztisztítás kapcsolatára, és az alkalmazott módszerek komplex kérdéseire szeretném felhívni a figyelmet.

 

For centuries, the amount and composition of communal and industrial wastewater has been constantly changing as a result of urbanization and the activities of modern society. Parallel to the emergence of cities, population density (/ person / km²) has also increased, which is not only important but also a necessity for wastewater treatment. Geographical conditions, infrastructure and industrialization also played a major role in the clustering of the population. The rivers and the wastage of rivers led to the depopulation of cities in ancient times, so the rational management of the natural water supply was the cornerstone of urbanization. In densely populated areas, large amounts of communal wastewater were generated, and the treatment of them was a constant challenge. With the change in the industrial production structure, the biochemical composition of wastewater has also changed. This study would like to draw attention to the relationship between population growth, water management and wastewater treatment and the complex issues of applied methods.

Issue: 
Pages: 
pp. 37-45
Spread: 
9
JEL-category:
LOC-code: