Gyorsmenü

Az immateriális tőke vizsgálata a hazai LEADER helyi akciócsoportokban

  • Kassai Zsuzsanna 1
  • Áldorfainé Czabadai Lilla 2
  • 1 adjunktus, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 tanársegéd, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

The examination of immaterial capital in the Hungarian LEADER local action groups

Nemzetközi kutatási eredmények azt mutatják, hogy az EU LEADER programjának jelentős szerepe van egy adott régióban a területi tőke mennyiségének növelésében, az egyes tőkeelemek minőségének javításában és a köztük lévő kapcsolatok erősítésében. A hazai LEADER kistérségekben azonban ez idáig nem vizsgálták a területi tőke jellemzőit alaposabban a jelenlegi programozási időszakban. Éppen ez az oka annak, hogy írásunkban az immateriális tőke legfőbb sajátosságait tanulmányozzuk a jelenleg futó LEADER programban. A Helyi Akciócsoportok humán, társadalmi, kapcsolati és kulturális tőkéjének legfőbb jellemzőit tárjuk fel. A többváltozós statisztikai elemzéshez a Központi Statisztikai Hivatal adatait használtuk fel annak érdekében, hogy feltárjuk a LEADER kistérségek közötti hasonlóságokat és különbségeket.

 

International research results show that the EU LEADER program has a vital role in increasing the quantity of territorial capital in a region and improving the quality of its components and strengthening the relations among them. However, the characteristics of territorial capital of Hungarian LEADER regions have not been examined detailed in the current programming period yet. That is the reason why we study the main features of the immaterial components of territorial capital in the current LEADER program in our paper. We reveal the most important characteristics of human, social, relational and cultural capital of Hungarian Local Action Groups. The data of Hungarian Central Statistical Office were used for this analysis and multivariate statistical methods were applied to explore the similarities and differences between LEADER regions.

Issue: 
Pages: 
pp. 12-28
Spread: 
17
JEL-category:
LOC-code: