Gyorsmenü

Városlakók és nem városlakók véleménykülönbségének vizsgálata a Gyöngyösi kistérségben

  • Szűcs Antónia 1
  • 1 kutatási és szaktanácsadási koordinátor, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet, Károly Róbert Főiskola

An examination of the opinion of urban and non-urban residents in the micro region of Gyöngyös

Jelen tanulmány a lakossági elégedettség és szokások vizsgálatára terjed ki a Gyöngyösi kistérség területén. A kérdőívezés célja a városlakók és a nem városlakók véleménykülönbség vizsgálata az elköltözési szándék, tájékozódási szokások és a kistérségi elégedettség témakörében. Az eredmények alapján elmondható, hogy a falu és városlakó válaszolók közel azonos arányban tervezik településük elhagyását. A kistérségi elégedettség kérdéskörét vizsgálva 10-ből 8 esetben szignifikáns véleménykülönbség mutatkozik, mely igazolja a két településtípus eltérő kihívásait.

This study is about an examination of the residental satisfaction and habits in territory of the micro region of Gyöngyös. The aim of the questionnaires is to examine the opinion of urban and non-urban residents in the theme of migration intention, the habits of getting infomation and the residential satisfaction. Based on the research, we concluded, that urban and non-urban are planning to move to another municipality at about the same proportion. There is a significant difference 8 out of 10 cases of opinion of the micro region satisfaction, which demonstrates different challenges in the two types of settlements.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 157-168
Terjedelem: 
12
JEL-kód: