Gyorsmenü

Térbeli teljesítményértékelés a Közép-Magyarországi régióban

  • Áldorfai György 1
  • 1 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar; Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Regional performance analysis of the Central-Hungarian region

Egy település túlélése nagyban függ az ott befektetett tőkétől, mely tőkét pedig alapvetően saját erőforrásaik megfelelő felhasználásával és fejlesztésével tudják magukhoz vonzani. A V4-es országokra jellemzően, Magyarországon is alapvetően nagyvárosok tudják saját erőforrásaikat úgy fejleszteni, hogy tőkevonzó képessége stabil legyen. A fővárosok közelében ez a tendencia még inkább igaz, melynek mértéke olyan szintű, hogy a konvergencia szint fölé emeli az adott régiókat. Ennek nyomán az a probléma merül fel, hogy számos település olyan pályázati forrástól esik el ami ténylegesen szükséges lenne a fejlődéséhez. Ezért szorgalmazzák jelenleg sokan Pest megye kiválását a Közép-Magyarországi régióból. Tanulmányomban bemutatok egy kutatást, amellyel azt szeretném szemléltetni, hogy ténylegesen mennyivel fejlettebb Budapest a Közép-Magyarországi régió többi településhez képest, ezzel alátámasztva az elszakadás reális tényét.

The survival of a settlement depends highly on the locally invested capital, but to ensure that his capital finds its way to the settlement the local resources must be utilised properly. In Hungary, similarly to other V4 countries, typically the larger cities are the ones that can use their resources in a way that they can attract capital on the long run. This phenomenon is even more common in the close proximities of the capital cities, which makes these areas perform better than the convergence regions. Therefore, many settlements in there become non-eligible for EU funds which could be used for development, and thus, many experts have recommended the separation of Budapest and the rest of the Central-Hungary region, forming two new regions. This study presents an investigation, which illustrates how developed Budapest is compared to the other settlements in the Central-Hungary region, in order to explore the possibility of separation realistically.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 3-15
Terjedelem: 
13
JEL-kód:
LOC-kód: