Gyorsmenü

Térbeli összefüggések vizsgálata Paks és Kalocsa gravitációs zónájában

  • Káposzta József 1
  • Lőrinc Balázs 2
  • Urbánné Malomsoki Mónika 3
  • 1 egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 egyetemi hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 3 tanszéki mérnök, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Investigation of spatial relationships in the gravity zone of Paks and Kalocsa

A Paks és vonzáskörzetében zajló jelenlegi, illetve tervezett, jövőbeli fejlesztések mind a helyi társadalom, mind a gazdaság, mind pedig az infrastruktúra fejlődése szempontjából fontos tényezőként jelennek meg. Az országos szinten is magas prioritással bíró térségi fejlesztések az említett „alrendszerek” vizsgálatával válhatnak érthetővé, illetve átláthatóvá. A Kalocsai járás tekintetében – a „gravitációs zóna” részeként – megfogalmazható, hogy a Pakshoz való közelségnek a Duna határt szab, ami a munkaerő és egyéb javak áramlása, azaz - többek között - a mobilitás szempontjából hátrányként jelenik meg. A megépülő Duna híd lehet az első lépés a két gazdasági terület endogén forrásainak összekapcsolásához, amely a térségek szempontjából várhatóan gazdaságnövekedést generálhat.

 

The current and planned enhancements - which are taking place at Paks and its agglomeration - are important factors either for the local society, the economy or the infrastructure. The area developments which own a high priority nationwide, could be understandable and transparent by the investigation of the mentioned sub-systems. In the case of the district of Kalocsa – as part of the „gravitational-zone” – we can formulate that the Danube circumscribe Paks from Kalocsa, which in the flow of labour and other goods - inter alia - can appear as a disadvantage in terms of the mobility. The Danube-bridge which is under construction, could be the first step in the conjuncture the endogeneous source of these two economical area, which may generate an economic growth.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 72-88
Terjedelem: 
17
JEL-kód:
LOC-kód: