Gyorsmenü

A regionális térszerkezet változásainak kapcsolatrendszere

  • Káposzta József 1
  • 1 egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Changes in the spatial structure of regions

A rendszerváltás óta eltelt közel három évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk fejlettségi térképét. Vannak térségek, amelyek a nyertesei lettek, míg mások szenvedő alanyaivá váltak az átalakulásnak. Ezzel szoros összefüggésben áll az a tény, hogy napjainkban a legfejlettebb területeken a legintenzívebb az urbanizálódás folyamata. A térségek városiasodása, fejlettsége vagy éppen elmaradottsága sajátos okokból ered, ezért helyzetüket is egyedi módon kell kezelni. Feltehetően a kistérségek problémáinak orvoslása javítana tágabb környezetük helyzetén is, ezért a mélyreható elemzések az egész ország javát szolgálnák. A régiók között fejlettségi különbségek kialakulását a természeti adottságok mellett jelentősen befolyásolják az adott térség gazdasági jellemzői, a humán erőforrás mennyisége és annak minősége, a régió megközelíthetősége, infrastruktúrája, és a helyi életminőség is. Mindezek összefüggéseinek kapcsolatrendszerét igyekszem vizsgálni az alábbi tanulmányban.

 

Changes over nearly three decades since the change of regime have significantly modified the development map of Hungary. Some regions have become winners, some have suffered because of the changes. It has close relationship with the fact that nowadays the urbanization process is the most intensive in the regions with the highest development level. The urbanization, the developed or the underdeveloped status of regions originate from various reasons, thus their situation has to be handled individually. It is assumed that solving the problems of micro-regions would improve the situation of their surroundings as well, therefore the deep analyses would be beneficial for the whole country. Apart from the natural endowments, the regional discrepancies are due to various economic conditions, human resource specifics (number of labour force, their qualification), accessibility, infrastructure and the quality of life. In my study I intend to examine the relationship between these factors.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 18-28
Terjedelem: 
11
JEL-kód:
LOC-kód: