Gyorsmenü

GV

Recreation, Leisure

Az MSSC szurkolói motivációs skála adaptálása egyetemi hallgatók körében

A látvány-csapatsportok esetében az üzleti bevételek közül, különös jelentőséggel bír a fogyasztói piacról származó, hiszen nagymértékben befolyásolja a további piacok működését. Kijelenthető, hogy fogyasztók nélkül nem beszélhetünk látványsportról. Cikkünkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az egyes magyar látvány-csapatsportágak mérkőzései iránti érdeklődést milyen tényezők befolyásolják. A kérdés megválaszolása érdekében adaptáltuk az MSSC szurkolói motivációs skálát.

The trends of the lake tourism and results of Balaton research

Water is a natural resource that is the foundation of the most successful tourist destinations around the world (Mill-Morrison, 1992). Ponds, by virtue of their generation and development, have the characteristics that determine their utilization in tourism (Cooper etal., 2008). The spectacle and mood of the large, calm water mass, the wildlife and the diverse natural and cultural values of the background towns attract visitors to a multitude of visitors (Rátz – Michalkó 2007).

A hazai kalandparkok helye a sportszolgáltatások piacán, egyetemi hallgatók körében végzett kutatás tükrében

Modern világunkban a minőségi szabadidő-eltöltést egyre inkább az élményszerzés és a természeti tényezők megléte motiválja. Kutatásunk során a szabadidős szokások és a kalandpark látogatás közötti kapcsolatot kerestük egyetemi hallgatók körében a nemek tekintetében. A kérdőíves vizsgálatunk (n=408), szignifikáns eltéréseket hozott a férfiak és a nők szokásaiban pl. a rekreációs aktivitás tekintetében, vagy a kulturális tevékenységek preferálásában.

Sportszolgáltatások keresleti, kínálati oldalának elemzési lehetőségei

Hazánkban a szabadidősport területén a kormányzati törekvéseknek, és az emberek egészséges életmód felé fordulásának köszönhetően megnőtt a sportszolgáltatások iránti kereslet. A professzionális látvány csapatsportok iránt hagyományosan nagy az érdeklődés, bár a konkrét kereslet ingadozó, sőt csökkenő tendenciát mutat. Kutatási kérdésként azt fogalmazzuk meg, hogy a magyar sportszolgáltatók képesek-e megfelelni az aktív és passzív sportfogyasztók igényeinek. Hosszú távú tervként a magyar sportszolgáltatások keresleti és kínálati oldalának a felmérését, és összevetését tűztük ki.

Az alacsonynak tűnő kockázat elhanyagolása a sportfogadásokban

A dolgozat a sportfogadásban és úgy általában a szerencsejátékok során megjelenő legnépszerűbb stratégiákat mutatja be, melyek célja, hogy alkalmazásukkal a játékos stabil profitot érjen el hosszú távon. Ugyanakkor a stratégiák alapvetően nem alkalmazhatóak hosszú távon nyereséggel. Mégis ezt az ígéretet sajnos sok játékos elhiszi és bízik a különböző fogadási stratégiák működőképességében. A dolgozatban Monte Carlo szimulációval vizsgálom a martingál, a d’Alembert, Paroli és Labouchère stratégiát.