Gyorsmenü

Az MSSC szurkolói motivációs skála adaptálása egyetemi hallgatók körében

  • Balogh Renátó 1
  • Bácsné Bába Éva 2
  • 1 PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
  • 2 egyetemi docens, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Adaptation of MSSC fan motivation scale in university students

A látvány-csapatsportok esetében az üzleti bevételek közül, különös jelentőséggel bír a fogyasztói piacról származó, hiszen nagymértékben befolyásolja a további piacok működését. Kijelenthető, hogy fogyasztók nélkül nem beszélhetünk látványsportról. Cikkünkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az egyes magyar látvány-csapatsportágak mérkőzései iránti érdeklődést milyen tényezők befolyásolják. A kérdés megválaszolása érdekében adaptáltuk az MSSC szurkolói motivációs skálát. A kérdőív fordítása után kutatásunkat a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi, illetve a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar hallgató körében végeztük (n=178). A megbízhatósági vizsgálat után faktorelemzést végeztünk, amely meghatározta a mérkőzések iránti érdeklődést befolyásoló tényezőket (látványosság, csapattal való azonosulás, szórakozás, vonzalom, közösséghez való tartozás). Az eredmények segítséget nyújthatnak a szurkolók magatartásának megismerését, amely hozzájárulhat az átlagnézőszámok emelkedéséhez.

 

In is case of spectacular team sports the business revenues are of particular relevance to the consumer market as they greatly influence the functioning of further markets. It can be stated that without consumer we can not talk about spectacular sport. In our article, We were looking for the answer to which factors influencing interest in games of the Hungarian spectacular sports. In order to answer this question, We adapted the MSSC fan motivation scale. After translating the survey, my research was carried out at the University of Debrecen, Faculty of Economics and Business and Faculty of Education for Children and Special Educational Needs (n =178). After the reliability test, We made a factor analysis that determined the factors affecting interest in the matches (aesthetic, team identification, entertainment, attraction, community affiliation). The results can help you get to know the behavior of fans, which can help increase the average attendance of the events.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 3-10
Terjedelem: 
8
JEL-kód:
LOC-kód: