Gyorsmenü

A hazai kalandparkok helye a sportszolgáltatások piacán, egyetemi hallgatók körében végzett kutatás tükrében

  • Boda Eszter 1
  • Bácsné Bába Éva 2
  • Szabados György 2
  • Müller Anetta 2
  • 1 tanársegéd, PhD hallgató, Eszterházy Károly Egyetem, Természettudományi Kar
  • 2 egyetemi docens, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

The place of domestic adventure parks in the sports services, in connection with university student’s research

Modern világunkban a minőségi szabadidő-eltöltést egyre inkább az élményszerzés és a természeti tényezők megléte motiválja. Kutatásunk során a szabadidős szokások és a kalandpark látogatás közötti kapcsolatot kerestük egyetemi hallgatók körében a nemek tekintetében. A kérdőíves vizsgálatunk (n=408), szignifikáns eltéréseket hozott a férfiak és a nők szokásaiban pl. a rekreációs aktivitás tekintetében, vagy a kulturális tevékenységek preferálásában. Az eredményeket elérhetővé téve, reméljük, azok új információval szolgálnak a széles és mindkét nem számára érdekes programkínálat nyújtásához.

 

In modern world, quality leisure spending is increasingly motivated by the enjoyment of experience and the presence of natural factors. We have been researching the relationship between leisure time and adventure park visit among university students. During our research we used questionnaires to find answers (n=408). We have found significant differences in the activity of leisure time and, for example, in the preference of cultural leisure programs. We are trying to make the results available so that adventure parks can use to organize their program offerings.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 34-45
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: