Gyorsmenü

Sportszolgáltatások keresleti, kínálati oldalának elemzési lehetőségei

  • Bácsné Bába Éva 1
  • Balogh Renátó 2
  • Bács Zoltán 3
  • Fenyves Veronika 1
  • Dajnoki Krisztina 5
  • 1 egyetemi docens, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
  • 2 PhD hallgató, Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
  • 3 egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
  • 5 egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

Analysis of opportunities regarding supply and demand of sports services

Hazánkban a szabadidősport területén a kormányzati törekvéseknek, és az emberek egészséges életmód felé fordulásának köszönhetően megnőtt a sportszolgáltatások iránti kereslet. A professzionális látvány csapatsportok iránt hagyományosan nagy az érdeklődés, bár a konkrét kereslet ingadozó, sőt csökkenő tendenciát mutat. Kutatási kérdésként azt fogalmazzuk meg, hogy a magyar sportszolgáltatók képesek-e megfelelni az aktív és passzív sportfogyasztók igényeinek. Hosszú távú tervként a magyar sportszolgáltatások keresleti és kínálati oldalának a felmérését, és összevetését tűztük ki. Jelen tanulmányban betekintést nyújtunk arról, hogy korábban milyen nemzetközi és hazai kutatások vizsgálták a fogyasztók sportszolgáltatásokkal való megelégedettségét. Módszerünk irodalom feldolgozás. Célunk a tervezett jövőbeli primer kutatáshoz illeszkedő módszertan kialakítása.

 

Due to government aspirations and healthier lifestyle of people, the demand for sports services has increased regarding leisure sports in Hungary. Traditionally there is a great interest towards professional team sports, although the real demand seems unstable, indeed it shows a decreasing tendency. Our research question is whether the Hungarian sports organizations are able to meet the demand of active and passive sport users. Our long-term plan is to assess and compare the supply and demand side of Hungarian sports services. This paper provides an insight into the international and national literature which aimed at researching consumers' satisfaction related to sports services. Our main goal is to develop an appropriate methodology in order to achieve our research targets.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 19-33
Terjedelem: 
15
JEL-kód:
LOC-kód: