Gyorsmenü

R41

Transportation: Demand, Supply, and Congestion - Travel Time - Safety and Accidents - Transportation Noise

A munkaerőpiacon elvárt kompetenciák relevanciájának összehasonlító elemzése a munkáltatók és a felsőoktatásban végzős fiatal munkavállalók aspektusából

Napjainkra a kompetencia az emberi erőforrás-menedzsment egyik kulcsfontosságú fogalmává nőtte ki magát. Segít eligazodni, hogy milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy a vállalatoknak kiválóan, az átlag felett teljesítő, kompetens dolgozóik legyenek. Tanulmányunkban egyfelől bemutatjuk, hogy a munkáltatók szerint milyen fő üzleti kompetenciák befolyásol(hat)ják a munkavállalók sikerét és versenyképességét, másfelől azt, hogy a felsőoktatásban végzős hallgatók szerint mely kompetenciák kulcsfontosságúak a dolgozók kiválasztáskor.

A budapesti agglomeráció közlekedési elérhetőségi vizsgálata

Magyarország a XIX.-XX. századtól kezdődően – hasonlóan a nyugat-európai térséghez – a polgári fejlődés útjára lépett. Ezen belül Budapest, az ország fővárosaként a kedvező természeti adottságok mellett a társadalmi-gazdasági és a közlekedési potenciáljának köszönhetően a Kárpát-medence domináns szereplőjévé vált. A centrumtérség körül törvényszerűen kialakuló agglomerációs települések lakossági és gazdasági szempontból is erősen kötődnek a városhoz, ahol a közlekedési elérhetőséget vizsgáltam.

Route planning optimization problem at a logistics company

A 21th century company's main goal is to increase their income and decrease their expense, even so they give great attention to social responsibility, the protection of the environment and other factors, because if does not prospers the company, then it cannot properly strive for their goals. In the light of the current keen competition on the market is essential to minimize the expenses. In the case of a logistics company one of the most determinative cost is the shipping related expenses. To minimize the amount of money spent on shipping a good solution can be the fuel cost reduction.

Rail as a natural monopoly and possibilities of its regulation

Government regulation is required for goods with a gap between social and private costs and social and private benefits. Such goods can be classified into three types: