Gyorsmenü

R41

Transportation: Demand, Supply, and Congestion - Travel Time - Safety and Accidents - Transportation Noise

A városi közösségi közlekedés minőségének értékelése a Combinex módszer alkalmazásával

A városi személyszállítási közszolgáltatások minősége fontos tényezővé vált a közösségi közlekedés elfogadottságának javítása és az egyéni gépjárműhasználat visszaszorítása szempontjából. A szolgáltatási minőség több szempontból is vizsgálható. Jellemzően a felhasználók elvárásrendszerét részben tartalmazza az ellátásért felelős megrendelő által meghatározott minőségi kritériumrendszer. Az elemzés célja egy konkrét példán keresztül bemutatni, hogyan lehet értékelni a városi közlekedési közszolgáltatás minőségét egy kiválasztott többtényezős döntéselemzési módszer segítségével (Combinex).

The protection of train crews during their work in the agglomeration of Budapest

A peaceful, prosperous era for Hungary began with the Compromise of 1867. Especially the development of Budapest was impressive at the turn of the 19th and 20th centuries, which made the capital a real metropolis in the heart of the Carpathian-Basin. At this time, the establishment of the proper railway network and railway connections gave the basis of the economic prosperity of the country.

Theoretical optimization of tram availibility for daily schedules (role of public transport and trams in Budapest)

The demand for change of location could be emphasised of all the factors of urban development, as it constantly exists in societies even if for different purposes. Mobilisation provides the background of the engine that operates the economy and the society, its role is to realise the movement of persons, goods and services. The key driver of the urbanization, emerging due to the geographic concentration and coordination of economic and social activities, is the changes in the transport system.

A diákok iskolába járási szokásainak vizsgálata Budapest keleti agglomerációjában

A mobilitás, mint a XXI. század társadalom alapvető szükséglete, a közösségi közlekedési rendszerek segítségével is megvalósítható. A versenyképesség, a megfelelő életminőség és a társadalmi összetartozás is ezzel biztosítható. Az utasok, a szolgáltatók, illetve a döntéshozó, hatósági szerepet betöltő szervezetek (pl. állam, önkormányzatok, szakhatóságok) napjaink közlekedési rendszereinek legfőbb szereplői. A vonalas infrastruktúrákkal való ellátottság jól jellemzi egy adott terület fejlettségét, gazdasági-társadalmi súlyát.

Operating urban public transport rail infrastructure and vehicles over planned life cycle and its economic aspects within the company

If you accept the principle that a tangible asset can be operated as long as it is considered usable, operating conditions must be evaluated at the end of its life expectancy. Of course, life expectancy is different when we run a light bulb or an airplane therefore we will need some risk assessment and a science based continued operation protocol (SCOP). The idea of developing a SCOP came from BKV Zrt. and it was formed by 2012, with expertise help. SCOP is a model that keeps growing and requires fine tuning but the fact that BKV Zrt applies it on a daily basis, proves its success.

A kötöttpályás közlekedés szerepe Budapest keleti agglomerációjának fejlődésében

A közösségi közlekedési rendszerek fő funkciója a mobilitás. Ezzel lehet biztosítani a versenyképességet, a megfelelő életminőséget és a kohéziót a társadalom számára. A közlekedési rendszerek legfőbb szereplői az utasok, a szolgáltatók, illetve a döntéshozó, hatósági szerepet betöltő szervezetek (pl. állam, önkormányzatok, szakhatóságok). Budapest keleti agglomerációját ma és a múltban is sűrűn behálózzák a vasúti és a HÉV pályák.

A munkaerőpiacon elvárt kompetenciák relevanciájának összehasonlító elemzése a munkáltatók és a felsőoktatásban végzős fiatal munkavállalók aspektusából

Napjainkra a kompetencia az emberi erőforrás-menedzsment egyik kulcsfontosságú fogalmává nőtte ki magát. Segít eligazodni, hogy milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy a vállalatoknak kiválóan, az átlag felett teljesítő, kompetens dolgozóik legyenek. Tanulmányunkban egyfelől bemutatjuk, hogy a munkáltatók szerint milyen fő üzleti kompetenciák befolyásol(hat)ják a munkavállalók sikerét és versenyképességét, másfelől azt, hogy a felsőoktatásban végzős hallgatók szerint mely kompetenciák kulcsfontosságúak a dolgozók kiválasztáskor.

A budapesti agglomeráció közlekedési elérhetőségi vizsgálata

Magyarország a XIX.-XX. századtól kezdődően – hasonlóan a nyugat-európai térséghez – a polgári fejlődés útjára lépett. Ezen belül Budapest, az ország fővárosaként a kedvező természeti adottságok mellett a társadalmi-gazdasági és a közlekedési potenciáljának köszönhetően a Kárpát-medence domináns szereplőjévé vált. A centrumtérség körül törvényszerűen kialakuló agglomerációs települések lakossági és gazdasági szempontból is erősen kötődnek a városhoz, ahol a közlekedési elérhetőséget vizsgáltam.

Route planning optimization problem at a logistics company

A 21th century company's main goal is to increase their income and decrease their expense, even so they give great attention to social responsibility, the protection of the environment and other factors, because if does not prospers the company, then it cannot properly strive for their goals. In the light of the current keen competition on the market is essential to minimize the expenses. In the case of a logistics company one of the most determinative cost is the shipping related expenses. To minimize the amount of money spent on shipping a good solution can be the fuel cost reduction.

Rail as a natural monopoly and possibilities of its regulation

Government regulation is required for goods with a gap between social and private costs and social and private benefits. Such goods can be classified into three types: