Gyorsmenü

A budapesti agglomeráció közlekedési elérhetőségi vizsgálata

  • Jekli Roland 1
  • Péli László 2
  • 1 MA hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 2 adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

Analysis of Budapest agglomeration transport accessibility

Magyarország a XIX.-XX. századtól kezdődően – hasonlóan a nyugat-európai térséghez – a polgári fejlődés útjára lépett. Ezen belül Budapest, az ország fővárosaként a kedvező természeti adottságok mellett a társadalmi-gazdasági és a közlekedési potenciáljának köszönhetően a Kárpát-medence domináns szereplőjévé vált. A centrumtérség körül törvényszerűen kialakuló agglomerációs települések lakossági és gazdasági szempontból is erősen kötődnek a városhoz, ahol a közlekedési elérhetőséget vizsgáltam.

From the XIX-XX. century, Hungary - similar to the Western European region - took the path of civil development. Budapest, the capital city of the country has become a dominant character in the Carpathian Basin by favorable natural and socio-economic conditions, as well as transport potential. I investigated the traffic accessibility of the unavoidably formed suburbs, which is strongly tied to the city in population and economic aspects.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 45-58
Terjedelem: 
14
JEL-kód:
LOC-kód: