Gyorsmenü

A munkaerőpiacon elvárt kompetenciák relevanciájának összehasonlító elemzése a munkáltatók és a felsőoktatásban végzős fiatal munkavállalók aspektusából

  • Varga Erika 1
  • Szira Zoltán 2
  • Boda Helga 3
  • Hajós László 4
  • 1 adjunktus, Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
  • 2 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 3 nyelvtanár, PhD hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 4 nyugalmazott egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

The comparative analysis of the relevance of labour market competencies from the aspect of employers and young (under)graduates of higher education

Napjainkra a kompetencia az emberi erőforrás-menedzsment egyik kulcsfontosságú fogalmává nőtte ki magát. Segít eligazodni, hogy milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy a vállalatoknak kiválóan, az átlag felett teljesítő, kompetens dolgozóik legyenek. Tanulmányunkban egyfelől bemutatjuk, hogy a munkáltatók szerint milyen fő üzleti kompetenciák befolyásol(hat)ják a munkavállalók sikerét és versenyképességét, másfelől azt, hogy a felsőoktatásban végzős hallgatók szerint mely kompetenciák kulcsfontosságúak a dolgozók kiválasztáskor. További céljaink közt szerepel az összefüggések és az eltérések elemzése, valamint annak vizsgálata, hogy a kompetenciák jelentősége napjainkban nő vagy csökken. A szakirodalmi kutatásra támaszkodva egy olyan kompetencia-struktúrát is tesztelünk, amelyet a magyar munkaerőpiac sajátosságai figyelembe véve állítottunk össze.

 

Competencies have become one of the key terms of HRM as they help pointing out the factors that are necessary to have excellent employees with outstanding performance over the average. Our paper examines what main business competencies (can) enhance the success and competitiveness of employees from the aspect of employers on the one hand, and what competencies (under)graduate students think will be of vital importance in their selection. It is one of our further objectives to analyse the correlations and point out the possible differences in the opinions of both parties. Our research also examines the role of competencies whether they have been appreciated or depreciated nowadays. Based on literature review, a competence structure tailored to the special features of the Hungairan labour market was also tested.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 82-93
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: