Gyorsmenü

A pecsenyeliba termelés naturális és ökonómiai hatékonyságának vizsgálata adott telep példáján keresztül

  • Molnár Szilvia 1
  • Szőllősi László 2
  • 1 doktorjelölt, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
  • 2 egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet

Examination of physical and economic efficiency of broiler geese production in the example of a given farm

A tanulmány célja a pecsenyeliba hizlalás termelési paramétereinek, illetve költség- és jövedelemviszonyainak vizsgálata esettanulmányi jelleggel adott telep példáján keresztül. A begyűjtött adatokat leíró statisztikai módszerek segítségével dolgoztuk fel, majd modellkalkuláción keresztül vizsgáltuk az értékesítési ár, a takarmányár és a legfontosabb termelési paraméterek változásának önköltségre és fajlagos jövedelemre gyakorolt hatását, amelyeket kereszttáblákban foglaltunk össze.

 

The objective of this study is to examine the production parameters and economic situation of broiler goose fattening in a case study through the example of a given farm. The collected data processed by descriptive statistical methods, then the effects on average cost and profit of the change in sales price, feed price and main production parameters were analysed using model calculation. Results were presented in cross tables.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 72-80
Terjedelem: 
9
JEL-kód:
LOC-kód: