Gyorsmenü

A paksi gazdasági és fejlesztési öv vizsgálata

  • Káposzta József 1
  • Lőrinc Balázs 2
  • 1 egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 egyetemi hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Investigation of the Paks economic and developmental region

Az egyes területegységek, régiók vagy különböző típusú települések komplex vizsgálata igen hosszú múltra tekint vissza globálisan is és hazánkban is. A különböző társadalmi, gazdasági és infrastrukturális tényezők folyamatos változása, illetve az ezek által generált folyamatok következtében egy igen összetett kérdéskört vonunk vizsgálat alá, melynek fókuszában a Paksi Társadalmi Tanács települései szerepelnek. A Paksi Társadalmi Tanács megnevezést a Miniszterelnökség által 2015-ben lehatárolásra került, a Duna két oldalán fekvő fejlesztési zóna viseli. E terület egy 42 települést integráló, a téregység komplex fejlesztését elősegíteni igyekvő szervezet. Dolgozatunkban e 2015-ös földrajzi lehatárolás mentén igyekszünk egy teljeskörű kép kialakítására Paks és közvetlen vonzáskörzetével a fókuszban. Az elemzés véleményünk szerint a jövőbeli, térségi fejlesztések szempontjából előnyös lehet a gazdasági öv településeinek, illetve a térség egészének szempontjából is.

 

The complex examination of individual territorial units, regions or different types of settlements has a long history both globally and in Hungary. Due to the continuous change of various social, economic and infrastructural factors, as well as the processes generated by them, we examine a very complex issue, the focus of which is the settlements of the Paksi Társadalmi Tanács. The name of the Paks Social Council was delimited by the Prime Minister's Office in 2015 and bears the development zone on both sides of the Danube. This area is an organization integrating 42 settlements, trying to promote the complex development of the spatial unit. In our dissertation, we try to create a complete picture along this 2015 geographical delimitation with Paks and its immediate catchment area in focus. In our opinion, the analysis can be beneficial for the future, regional developments of the settlements of the economic belt, as well as for the region as a whole.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 29-46
Terjedelem: 
18
JEL-kód:
LOC-kód: