Gyorsmenü

Helyi élelmiszerek piacra jutását segítő árujelzők előírásrendszere

  • Nagyné Pércsi Kinga 1
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Requirements of different trademarks promoting the local food productsto get to the market

EU szerte a helyi és regionális termékcímkék széles választéka alakult ki, így a fogyasztók azonosítani tudják a helyi származású termékeket. Az Eurobarometer 2016-os felmérése szerint a lakosság nagy része egyetért abban, hogy a címkék alkalmazása hasznos, bár a védjegyek és árujelzők nagy száma, már-már elburjánzása, néhány tanulmány szerint, bizalmatlanságot ébreszt az élelmiszer minőségbiztosítási rendszerekkel szemben. Hazánkban is sokféle árujelző alkalmazása jöhet szóba a helyi termékek esetén. A cikk célja a védjegyrendszerek sokféleségének bemutatása, a helyi termékek esetében jól alkalmazható védjegyek rendszerezése és minőségbiztosítási funkciójának értékelése a fellelhető nemzetközi és hazai publikációk alapján. Éppen az alkalmazott védjegyek sokfélesége, fogyasztók általi áttekinthetetlensége miatt néhány éve napirenden van egy Európai szintű minőségbiztosítási és címkézési rendszer kialakítása. Hiszen így az alapvető funkcióik kerülhetnek veszélybe, vagyis az, hogy hozzáadott értéket jelentsenek, megkülönböztessék a terméket a versenytársakétól és bizalmat ébresszenek a termékek iránt a fogyasztóban. A Mezőgazdasági Termékek Minőségügyi Rendszeréről szó EU rendelet (2012) már megfogalmazta egy új címkézési rendszer kialakításának lehetőségét a helyi gazdálkodást és közvetlen értékesítés előmozdítására. Ennek a kialakítandó rendszernek a kritériumairól is említést teszek cikkemben.

 

There is a wide range of supply from the local and regional product labels so the consumers can identify the products with local origin. According to the Eurobarometer Survey (2016) most of the citizens agreed in that the use of product label are very important, however the excess number of labels can cause distrust against the food quality schemes and so called “label fatigue”. There is a wide supply from applicable product labels also in Hungary in the case of local food. The aim of this article is to introduce the variety of the labelling schemes, to systemize the labels and trademarks which are applicable in case of local food. Finally it is also an aim to analyse the quality assurance functions of the labels on the basis of international and domestic publications. Exactly the variety of the applied labels and the consumers’ confusions relating to them put the development of an EU level local food labelling and quality scheme on the agenda because the basic functions of the labelling become this way endangered. These basic functions are that they can distinguish the product from the competing products, raise trust of the consumers. The EU regulation on the Agricultural Product Quality Scheme (2012) has already provisions relating to the opportunity to the development of a new common labelling scheme to promote local farming and marketing. I mentioned also the main requirements relating to this new forming scheme.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 90-96
Terjedelem: 
7
JEL-kód:
LOC-kód: