Gyorsmenü

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program működési anomáliái

  • Keszthelyi Krisztián 1
  • 1 mestertanár, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Operational anomalies of the New Hungary Rural Development Program

Írásom célja, hogy rávilágítson a vidékfejlesztés hatásaira, azon belül pedig a támogatási rendszer meghatározó szerepére. Az agrár és vidékfejlesztés lehetőségeinek meghatározó eleme a releváns pályázati rendszerek hatékony működtetése. A tanulmány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program működési sajátosságaira és azok hatásaira fókuszál, mely a befejezés előtt álló PhD dolgozatom egyik fontos részét alkotja.

 

The aim of my paper is to highlight the effects of the rural development, particularly the main role of the subsidy system. The determining part of the agricultural and rural development is the relevant effective subsidy systems. The study is focusing on the New Hungarian Rural Development Programme operating specialities and influence, which are my PhD study main components.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 42-55
Terjedelem: 
14
JEL-kód:
LOC-kód: