Gyorsmenü

Reorganizáció, outplacement a versenyképesség érdekébe

  • Chovan Brigitta 1
  • Poór József 2
  • 1 PhD hallgató, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem
  • 2 egyetemi tanár - DSc, Szent István Egyetem, GTK TI, Emberi Erőforrások - Személyes vezetés Tanszék

Reorganization and outplacement in the interest of competitiveness

A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak akkor van létjogosultságuk, ha képesek megfelelni a folyamatos megújulás, versenyképesség, hatékonyság követelményeinek, rugalmas átszervezésekkel, megfelelő stratégiák, rendszerek kiépítésével. A HR funkció sikere azon múlik, képes-e értéket teremteni, s az üzleti siker érdekében szükségessé váló reorganizációs stratégia, outplacement élére állni.

A kutatás célja megállapítani, hogy a versenyképesség növelésében mennyire hangsúlyos szerepet tölt be a reorganizáció és az outplacement.

Jelentőségét, aktualitását abban látjuk, hogy a megalkotott „Best Practice” útmutatást nyújt a HR szakembereknek ahhoz, hogy milyen stratégiákkal, módszerekkel tudnak hozzájárulni a manapság egyre hangsúlyosabb vállalati versenyképesség növeléséhez.

 

In the current state of economy, a company has a perspective only if it is able to adapt itself to these changes in a competitive and effective way through flexible restructuring, and building relevant strategies and systems. The success of the HR function depends on its ability to create value through the business activity as well as to lead the reorganization strategy and outplacement process that is necessary for business success.

The aim of the research is to study the role of reorganization process implementations and outplacement in the increasing of business competitiveness.

What makes the research important and actual is that the created “Best Practice” gives a guide about what strategies and methods HR professionals can apply to increase business competitiveness that is getting more and more emphasis nowadays.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 3-14
Terjedelem: 
12
LOC-kód: