Gyorsmenü

J24

Human Capital - Skills - Occupational Choice - Labor Productivity

The impact of population processes on adult training in Borsod-Abaúj-Zemplén County between 2010 and 2019

The study examines the population processes of Borsod-Abaúj-Zemplén County and the correlations of the participants in adult training between 2010 and 2019. The County's resident population is steadily declining, with the decline exceeding 110,000 over the past 20 years. The number of deaths each year exceeded the number of live births. The County has a slow process of depopulation and is characterized by aging. The county is characterized by significant migration losses, due to high unemployment and a relatively low employment rate.

Impacts of workplace cultural differences on innovation and economic growth in Europe

Cultural differences and innovativeness are multi-faceted social phenomenon with innumerable manifestations. Majority of studies have indicated the positive impact of culture. There are some research findings which concluded that culture has a negative impact mainly due to language barriers of diverse cultural workforce which led to low level of communication, in turn led to low level of innovation. Hence the impact of culture on innovation and economic development is debated. Innovation takes place as an art of exercises routed into cultural view points and attitudes.

Európai uniós forrásból támogatott munkaerő-piaci képzések területi eloszlása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A tanulmány az álláskeresők munkaerő-piaci képzésének területi sajátosságait mutatja be a 2015 és 2019 közötti időszakban Magyarországon, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és annak járásaira, amely a PhD kutatásom mintaterületét képezi. A statisztikai adatbázisokon alapuló szekunder kutatás az OSAP 1665 Statisztikai Felületen elérhető információk feldolgozásával valósult meg. A kutatás fő célja, hogy hiteles képet kapjunk az álláskeresőknek szóló munkaerő-piaci képzéseken résztvevőkről egy relatíve magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkező térségben.

Álláskeresők támogatott felnőttképzésében résztvevők vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helyszíneken

Az emberi erőforrások fokozódó jelentősége miatt az egész életen át tartó tanuláskoncepciójának megvalósítása nélkül nem beszélhetünk versenyképes tudásalapú társadalomról. A felnőttképzésnek a időről-időre megújuló, versenyképes munkaerő biztosításán túl fontos szerepe van a munkaerőpiacról kiszorult potenciális munkavállalók integrálásában. A felnőttképzésbe beiratkozottak száma alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarországon a második helyet foglalja el Budapestet követően.

Measurement opportunities of labour market requirements of university students

Competency-based education, as a representative concept addressing the educational and employee development challenges, encompasses multiple theoretical and pragmatic approaches with various scopes of analyses. In this research, the reader is tried to introduce to a data-driven- or big-data-based method.

Reorganizáció, outplacement a versenyképesség érdekébe

A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozásoknak akkor van létjogosultságuk, ha képesek megfelelni a folyamatos megújulás, versenyképesség, hatékonyság követelményeinek, rugalmas átszervezésekkel, megfelelő stratégiák, rendszerek kiépítésével. A HR funkció sikere azon múlik, képes-e értéket teremteni, s az üzleti siker érdekében szükségessé váló reorganizációs stratégia, outplacement élére állni.

A kutatás célja megállapítani, hogy a versenyképesség növelésében mennyire hangsúlyos szerepet tölt be a reorganizáció és az outplacement.

Strategic rewards - a case based study

Talent has won ’The war for talent’. The war is caused by the continuously increasing demand-supply gap for skilled workforce. Consequently, organizations face difficulty in attracting and retaining talent. Talent market is highly dynamic, since new disciplines of knowledge and skills are continuously emerging due to explosive growth of knowledge. It is resulting in rapidly changing technology and preferences and priorities of workforce in the midst of shortages.

The reassessment of personal competencies in human resources management and in business-oriented higher education

The timeliness of our topic is proved by the fact that nowadays human resources play an indispensable part in the resource system of economic organizations. Our paper examines the personal competencies that play a vital role in corporate efficiency, competitiveness and success. Moreover, we also illustrate how this role has been changing in time. One of the objectives was to create and test a competency structure tailored to the Hungarian labour market situation.

Minőségi felsőoktatás vs. minőségi diploma, avagy a humántőkébe való képzési befektetés hasznosulása munkaerő-piaci aspektusból

A tanulmány arra kíván rávilágítani, hogy a fiatalok munkaerő-piacra való kilépéséhez, az azon való érvényesüléshez milyen eszközök, módszerek, lehetőségek közül válasszanak oly módon, hogy az számukra a lehető legkedvezőbb megoldást eredményezze.

A tanulásnak/tudásnak tulajdonított jelentőség társadalmi megítélése változó képet mutat, az viszont vitathatatlan, hogy mind Magyarországon, mind szerte a világban az életen át tartó tanulásban (lifelong learning – LLL) rejlő lehetőségek jelenthetik az oktatási-képzési tevékenységek dinamizálásának és versenyképességének kulcsát.

Advising the ‘persuadable cluster’ of Hungarian companies on talent management

Based on the Hungarian data of the Visegrad funded project titled „Integrated talent management-challenge and future for organisations in Visegrad countries” (Visegrad Fund / number 21220142), a pilot cluster analysis was conducted to find out the main characteristics of talent management. The recent appreciation of the human capital has contributed to the application of new management procedures in the HR practice. One of them is talent management whose aim is to find and recruit talented people as well as to develop and retain those talents who have already been employed.