Gyorsmenü

A zöld turizmus fejlesztési kérdései Magyarországon

  • Káposzta József 1
  • Nagy Henrietta 2
  • Csehné Papp Imola 2
  • 1 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 2 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Issues of the development of green tourism in Hungary

A zöldturizmusnak/ökoturizmusnak mind a mai napig számos értelmezése van. Definiálásában nincs konszenzus a turisztikai szakirodalomban, mivel olyan turisztikai aktivitásokat foglal magában, amelyek átfedik a természeti-, kulturális-, aktív-, és falusi turizmus területeit, de akár városlátogatásban is szerepet kaphatnak (Drumm, 2005). A Nemzetközi Ökoturizmus Társaság (International Ecotourism Society, TIES) által megfogalmazott definíció szerint az ökoturizmus „a természeti területek felelős módon történő felkeresése, ami megőrzi a környezetet és hozzájárul a helyi lakosság jóllétének fejlődéséhez”. Fejlődésének az 1980-1990-es évek adtak lendületet, amikor is a (tömeg)turizmus negatív hatásainak enyhítését célul kitűző ökoturizmus azt kívánta demonstrálni, hogyan segíthet a turizmus a természeti környezet megőrzésében és a helyi lakosság jóllétének növelésében. Ennek megfelelően az ökoturizmus értelmezése mind a mai napig magában foglalja a szűkebb értelemben vett turisztikai terméket és a környezeti tényezőket figyelembe vevő, az utazást meghatározó „filozófiát”. Tanulmányunk, ezen tényezők egyes összefüggéseinek kérdőíves vizsgálati eredményeit, azok összefüggéseit igyekszik bemutatni, elsősorban azt a képzés oldaláról megközelítve.

 

Green tourism has several interpretation. There is no consensus on its definition in professional literature on tourism, since it includes activities that cover natural, cultural, active and rural tourism and may have role in city sightseeing as well (Drumm, 2005). According to the definition of International Ecotourism Society (TIES), ecotourism is „about visiting natural areas in a responsible way to protect the environment and contribute to the improvement of the local population’s wellbeing”. It started to boost in the 80s and 90s, when ecotourism intended to demonstrate its role in the abovementioned two areas mitigating the negative impacts of mass tourism. Therefore, ecotourism involves a touristic product in a narrow sense, and the “philosophy” that determines travels considering environment protection. Our study intends to present the coherences of such factors as well as the results of a questionnaire survey, primarily focusing on its impact on training.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 45-56
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: