Gyorsmenü

Ungarischsprachiger unterricht ausserhalb des Mutterlandes: Die Lage der Vilmos-Bálint-Grundschule in Csíkszenttamás

  • Dóra Kolta 1
  • Balázs Farkas 2
  • 1 egyetemi doncens, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • 2 egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Magyar tannyelvű oktatás az anyaországtól távol: a csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola helyzete

Unsere Studie präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage, die in dem Dorf Csíkszenttamás durchgeführt wurde. Im Sommer 2019 nahmen Lehrkräfte und Studierende der MATE (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Ungarische Universität für Agrarwissenschaften und Lifesciences, damals SZIE, Szent István Universität) und Gymnasiasten aus Gödöllő in einem Dorfforschungscamp teil, um statistische Daten zu sammeln und eine Fragebogenerhebung durchzuführen. Es wurden Interviews mit dem örtlichen Schulpersonal gemacht und eine Online-Fragebogenerhebung genutzt, um die Weltanschauungen und Werte von 10-15-jährigen Schülern der Vilmos-Bálint-Grundschule in Csíkszenttamás und des Ignác-Török-Gymnasiums in Gödöllő zu vergleichen. Insgesamt wurden 165 Fragebögen von den Kindern der Generation Z ausgefüllt, deren Ergebnisse einen Einblick in die aktuelle Situation und die Zukunftsvisionen der Jugendlichen in den beiden Siedlungen geben.

 

Tanulmányunk egy Csíkszenttamás községben végzett kutatás eredményeit mutatja be. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (akkor még Szent István Egyetem) oktatói, hallgatói és gödöllői gimnáziumi tanulók 2019 nyarán egy falukutató tábor keretei közt végeztek statisztikai adatgyűjtést és kérdőíves felmérést. Interjúkat készítettek a helyi iskola dolgozóival, valamint egy online kérdőíves felmérés segítségével a Csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola és a Gödöllői Török Ignác Gimnázium 10-15 éves diákjainak világképét, értékrendjét hasonlították össze. A Z-generációhoz tartozó gyerekek összesen 165 kérdőívet töltöttek ki, amelyek eredményeinek bemutatásával képet kaphatunk a két település ifjúságának jelenlegi helyzetéről és jövőképéről.

 

 

 

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 50-63
Terjedelem: 
14
JEL-kód:
LOC-kód: