Gyorsmenü

Románia középvárosainak gazdasági és társadalmi összehasonlítása Kárpátokon innen és túl

  • Kelemen Réka 1
  • Urbánné Malomsoki Mónika 2
  • Lőrinc Balázs 3
  • 1 egyetemi hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • 2 tanszéki mérnök, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
  • 3 PhD-hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Economic and social comparison of the Romanian middle sized towns by here and beyond of the Carpathians

A tanulmány középpontjában a romániai kis-középvárosok átfogó gazdasági és társadalmi vizsgálata áll. A kutatásunk során a Romániai Nemzeti Statisztikai Hivatal releváns adatai kerültek felhasználásra a két vizsgálati évre, 2015-re és 2019-re vonatkoztatva. Az alapmutatók rendszeréből komplex fejlettségi mutató került kiszámításra, mely során a 24 db alapmutatóból 15 db normalizált, komplex mutatót került kialakításra, melyeket három vizsgálati csoportra osztottunk: demográfiai-társadalmi pillér; ökonómiai pillér; infrastrukturális pillér. A kutatás célja, hogy feltérképezzük az országon belüli kis-középvárosok helyzetét, illetve, hogy mekkora mértékű a ténylegesen mérhető különbség a kutatásba bevont városok között, továbbá az ország mely pontjai számítanak élhetőbbnek, fejlettebbnek, avagy elmaradottabbnak. Az eredményeket összegezve elmondható, hogy a romániai kis-középvárosoknak mindössze felénél volt tapasztalható a tényleges, önmagukhoz mért fejlődés. A demográfiai helyzet egyre kedvezőtlenebb állapotot mutat vizsgált városok többségében, míg az ökonómiai és infrastrukturális színvonal esetében javuló tendencia írható fel általános trendként.

 

The study focuses on a comprehensive economic and social analysis of small medium-sized towns in Romania. Relevant data from the Romanian National Statistical Office were used for the two years of the study, 2015 and 2019. From the system of basic indicators, a complex development indicator was calculated, in which 15 normalized complex indicators were constructed from 24 basic indicators, divided into three groups of analysis: demographic-social pillar; economical pillar; infrastructural pillar. The aim of the research is to map the situation of small and medium-sized cities in the country, to determine the extent of the actual measurable difference between the cities included in the research and to identify the areas of the country that are considered more liveable, more developed or less developed. To summarise the results, only half of Romania's small towns and cities have shown real progress compared to themselves. The demographic situation is getting worse in the majority of the cities surveyed, while the general trend is improving in terms of economic and infrastructural quality.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 45-56
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: