Gyorsmenü

Lokális identitáskonstrukciók vizsgálata Sopronban

  • Balázs Ferenc 1
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

Local identity construction analysis in Sopron

Az elmúlt években zajló külső és belső migrációs folyamatoknak köszönhetően Sopron és térsége két irányból nyitott kaputelepüléssé vált Ausztria és Magyarország között. Ez a folyamat kihatással van a város lakosságszámának és térszerkezetének alakulásán túl az ott élők mindennapjaira is. Ezen okból kifolyólag jelen kutatás azt hivatott vizsgálni, hogy Sopronnak, a „hűség és szabadság” városának lakossága lokális identitásában hogyan jelenik meg a városba érkező betelepülőkhöz való viszony.

Due to the external and internal migration processes in the recent years, Sopron and its region have become a „gateway” city in two directions between Austria and Hungary. This process has an impact on the population of the city and its spatial structure and the everyday life of the citizens. According to this research, it is necessary to examine how can the incoming connection to the city is formed in the local identity of the population of Sopron, as the city of "loyalty and freedom".

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 3-18
Terjedelem: 
16
JEL-kód:
LOC-kód: