Gyorsmenü

„Lesz ez még így sem” avagy a településvezetők szerepe helyi fejlesztésekben két település példáján keresztül

  • Gerencsér Ilona 1
  • Tóth Tamás 2
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
  • 2 egyetemi tanár, Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

„It will be so neither” or the role of local management in local development in case of two settlements

Írásunk célja, hogy rávilágítson a területi politikában az önkormányzatok, azon belül pedig a településvezetők meghatározó szerepére. A települések fejlesztési lehetőségeinek a természeti és társadalmi adottságokon – földrajzi elhelyezkedés, lakosságszám, az ott élők iskolai végzettsége, stb. – túlmenően, további meghatározó eleme a vezetés gondolkodás módja és szemlélete. A tanulmány sikeresnek mondható települések jó példáját bemutatva igyekszik rávilágítani a helyi szereplők aktivitásnak fontosságára.

 

The aim of our paper is to highlight the decisive role of local governments in the spatial politics, and in particular of the village leaders. The possibilities for development of settlements in natural and social conditions - geographical location, number of inhabitants, education of people living there, etc. - in addition, the way and thinking of driving thinking is another determining factor. The paper explores a good example of a local economic development research and successful village leaders, trying to show the importance of local actors' activity.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 2-11
Terjedelem: 
10
JEL-kód:
LOC-kód: