Gyorsmenü

A legjelentősebb fejlesztési programok területi vetületeinek és eredményeinek vizsgálata Vajdaságban

  • Juhász Bálint 1
  • Pleschinger Gyula 2
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Gazdasági és Regionális Tudományi Doktori Iskola
  • 2 elnök, Magyar Közgazdász Társaság

Analisys of territorial aspects and results of major development programs in Vojvodina

Vajdaság jelenleg az ország egyik húzó régiója gazdasági tekintetben, ez a jó földrajzi helyzetből, az évszázados hagyományokból, a jó minőségű termőföldre épülő feldolgozóiparból és a többi régió elmaradottságából következik. Vajdaság, mint régió területi és gazdasági fejlődése hasonló mértékben alapul az exogén és az endogén fejlődési formákra. Az exogén (külső forrásból gerjesztett) fejlődés két legjelentősebb eszköze az Európai Unió előcsatlakozási támogatási eszköze (Instrument for the Pre-Accession Assistance, a továbbiakban IPA), valamint a Magyarország Kormányának támogatásával megvalósuló, a Vajdasági Magyar Szövetség által kidolgozott és kiharcolt Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program (továbbiakban: VGP). A kutatás kitér a fejlesztési források területi eloszlására, az egyes önkormányzati területek forrásfelszívó képességére, az egy főre jutó támogatás mértékére, s vizsgálja a két program összefüggéseiből és sajátosságaiból eredő összefüggéseket is.

 

Vojvodina is currently one of the country's leading regions in economic terms, due to its good geographical position, centuries-old traditions, processing industry which depends on a high-quality arable land and the backwardness of other regions. The territorial and economic development of Vojvodina as a region is based on a similar extent on exogenous ad endogenous forms of development. The two most important instruments of exogenous development are the European Union's Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) and the Vojvodina Economic Development Program, prepared and fought by the Alliance of Vojvodina Hungarians, and with the support of the Hungarian Government. The research covers the territorial distribution of development resources, the absorption capacity of each local government area, the level of support per capita, and examines the correlations arising from the contexts and peculiarities of the two programs.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 13-28
Terjedelem: 
16
JEL-kód:
LOC-kód: