Gyorsmenü

A jó kormányzás regionális összefüggései a vidéki térben

  • Káposzta József 1
  • 1 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

Regional links of good governance in rural space

A vidékgazdasági stratégiák készítése, a tervezés napjainkban új értelmet talált, hiszen a globalizáció térnyerésével számos új tényező került az elemzések látókörébe. Azt is beláttuk, hogy napjainkban egy adott térségen belül a gazdasági változást részben külső erők határozzák meg - melyekre magán a térségen belüli szereplők nincsenek hatással -, részben pedig a helyi szereplők döntései és cselekedetei befolyásolják. Mindezen összefüggések is jól mutatják, hogy a jó kormányzás kialakulásához, működtetéséhez és fejlesztéséhez számos belső és külső tényező együttes kapcsolatrendszerére van szükség. Ebben a tanulmányban azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy milyen irányú változás kívánatosak a jó kormányzás kialakításához, illetve feltétlenül szükséges-e változás, azaz mik lehetnek a regionális gazdaságpolitika legfontosabb célkitűzései, melyek segíthetik a vidéki térben a jó kormányzás fejlődését.

 

Preparing strategies of rural economy, planning has found a new meaning nowadays as several new factors have entered the perspective of analyses by the penetration of globalization. We have also recognised that within a given region the economic changes are partly determined by outside factors nowadays - these changes are not influenced by the performers within the region itself -, and are partly determined by the decisions and activities of the local performers. All these links can illustrate well that a combined system of relationships of several inside and outside factors are necessary for the development, for the operation and for the improvement of good governance. The present paper deals with the following questions: what direction of change is desired for the development of good governance; is the change inevitably necessary and what can be the most important goals of regional economic policy, which can help the improvement of good governance in rural space?

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 70-78
Terjedelem: 
9
JEL-kód:
LOC-kód: