Gyorsmenü

A helyi társadalom vizsgálata Tolmácson

  • Féja Fruzsina 1
  • 2
  • Kassai Zsuzsanna 3
  • 1 BSc-t végzett hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 vidékfejlesztési referens, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
  • 3 adjunktus, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

The examination of local society in Tolmács village

Ahhoz, hogy egy településen sikeres beruházások, fejlesztések valósuljanak meg, ismerni kell az adott közösség problémáit és fejlesztési igényeit. Tanulmányunk ennél fogva a tolmácsi helyi társadalom jellemzőinek, jövőképének, a társadalmi problémáknak és igényeknek a feltárására irányul. Primer kutatásunkat Bőhm Antalnak és Pál Lászlónak a helyi társdalom elemzéséhez kidolgozott hat dimenziója (integráció, kötődés, elégedettség, kooperáció, részvétel és perspektíva) mentén végeztük kérdőíves felmérés és megfigyelés segítségével. A vizsgálataink megerősítették, hogy lakosság nagy része ragaszkodik a lakóhelyéhez, Tolmácshoz. Az itt élők számára vonzerő a szép, nyugodt, mégis folyamatosan fejlődő környezet. A negatívumok között elsősorban a munkalehetőségek és a társadalmi szerveződések hiányát kell megemlítenünk.

 

To realize a successful investment, development in a settlement, it is necessary to identify and understand the problems and the developmental needs of local society concerned. Therefore, our paper focuses on the exploration of characteristics and visions of local community and the identification of social problems and local needs. A primary research was conducted with the help of a questionnaire survey and observations to analyse the local society alongside the six dimensions (integration, attachments, satisfaction, cooperation, participation and perspectives) adopted from Antal Bőhm and László Pál. Our examinations confirmed that the majority of inhabitants are closely attached to their places of residence, Tolmács village. The nice, peace, quiet, but continuously developing environment is an important pull factor. Among the weaknesses the lack of job opportunities and social organisations must be noted.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 44-53
Terjedelem: 
10
JEL-kód:
LOC-kód: