Gyorsmenü

Hamisított termék vásárlásának kockázata az interneten

  • Balogh Zita 1
  • Mészáros Katalin 2
  • 1 PhD hallgató, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Széchenyi István Doktori Iskola
  • 2 egyetemi docens, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet

The risk of purchasing counterfeit product on the internet

Az internet, mint ma már nélkülözhetetlen értékesítési csatorna, lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy időtől és tértől függetlenül vásároljanak online. Ennek eredményeként, egyre több fogyasztó, egyre gyakrabban és egyre nagyobb értékben vásárol online. Az elektronikus kereskedelem működéséhez azonban elengedhetetlen a biztonsági környezet megteremtése a fogyasztók védelme érdekében. Jelen kutatás célja feltárni, hogy a jogi szabályozások és technológiai megoldások ellenére észlelik-e a fogyasztók az online vásárlás során annak a kockázatát, hogy hamis terméket vásárolhatnak, illetve függ-e ez a kockázat demográfiai tényezőktől. A tanulmány kérdőíves megkérdezéssel nyert empirikus adatokra épül. A hamis termékekkel kapcsolatos statisztikák és a szakirodalmi elemzés után, a kutatás eredményei kerülnek bemutatásra, melyet a hamis termékek elleni küzdelemben használható eszközök bemutatása zár. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy az online piactéren a hamis termék vásárlásának észlelt kockázata nem függ a fogyasztó nemétől, iskolai végzettségétől. Az egyes generációkon belül vizsgálódva szignifikáns eltérés a vásárlási gyakoriság szempontjából jelentkezett a Baby Boom generáció tagjainál; akik havonta többször vásárolnak terméket online, azoknál a hamis termékek vásárlásának észlelt kockázati mértéke jóval alacsonyabb, mint a ritkábban vásárlóknál. A családi állapot függvényében a házas, valamint párkapcsolatban élő fogyasztóknál lelhető fel szignifikáns különbség az észlelt kockázat mértékében.

 

The internet became an indispensable sales channel that expands shopping opportunities beyond the conventional limitations of time and place. This has led to increases in the number of consumers purchasing online, the frequency of online purchases, and the value of the online purchases. Nevertheless, e-commerce requires the establishment of a secure environment to ensure online customers are protected. This research paper aims to discover whether customers perceive the purchase risk associated with counterfeit products via the Internet in light of relevant legislation and technical solutions. The paper also explores possible connections between various demographic factors and perceived risk. The current study is based on empirical data collected via a questionnaire. A review of the relevant literature and an analysis of global statistics on counterfeit products were also undertaken. Following the presentation of the results obtained, the current work concludes by delineating some methods used to combat the trade in counterfeit products. The study findings revealed that the risk extent of counterfeit products does not significantly depend on the gender or education-levels of consumers. From the generational perspectives to perceived risk, significant differences in online purchase frequency exist among baby boomers; the perceived risk of purchasing counterfeit products is lower for weekly e-shoppers than it is for consumers who shop online less frequently. An additional statistically significant discrepancy was found for family status when married respondents were compared to those living together in non-marital relationships.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 2-13
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: