Gyorsmenü

Gazdaságfejlesztési lehetőségek a jól működő településeken

  • Tóth Tamás 1
  • 1 egyetemi tanár, Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Economic development opportunities in well-functioning settlements

Ezt a témát azért választottam, hogy rávilágítsak a települések gazdaságfejlesztési feladatainak fontosságára, a gazdaság- és területi politikában az önkormányzatok, azon belül pedig a településeket irányító vezetők meghatározó szerepére. A települések fejlesztésében a vezetés gondolkodás módja és elképzeléseik igen meghatározó tényezők. Napjainkban a településfejlesztés és a regionális gazdaságfejlesztés olyan kulcsfontosságú kérdéseket vetnek fel, mint például: "Mi a jó önkormányzat és jó település? Hogyan lehet ezt leírni? Ez a tanulmány jó példát mutat be egy helyi gazdasági fejlesztési kutatásra és sikeres közösségi vezetőkre, megpróbálja bemutatni a helyi hősök tevékenységének fontosságát.

 

I have chosen this topic to highlight the decisive role of local governments, and in particular the settlement leaders, in forming regional policies. The settlement leadership’s way of thinking and their ideas are very important driving forces behind the development of the settlement. Nowadays Settlement Development and Regional Economic Development raise some crucial questions, like: “What is a good local government and a good settlement? How could that be described?” This study explores a best practice for a local economic development research and for successful community leadership, while discussing the importance of local actors.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 59-67
Terjedelem: 
9
JEL-kód:
LOC-kód: