Gyorsmenü

A gamifikáció fejlődése és a magyar gamifikációs trend alakulása

  • Pacsi Diána 1
  • Szabó Zoltán 2
  • 1 kutató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 2 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

The evolution of gamification and the change of the hungarian gamification trend

Nemzetközi szinten már számos példát láthatunk a gamifikáció sikeres alkalmazására, ezzel szemben hazánkban a szakma még csak ismerkedik a lehetőségekkel. A tanulmány célja, hogy betekintést nyújtson a gamifikáció kialakulásának és módszertanának pszichológiai és szakmai hátterébe, vizsgálja a nemzetközi és hazai trendeket, valamint, hogy részletesen vizsgálja a gamifikáció hazai helyzetét. A tanulmánynak nem célja, hogy részletes kísérletekkel bizonyítsa a gamifikáció hatására kialakult fogyasztói lojalitás mértékét, ez további kutatásokat igényel.

 

There are several international examples for successful gamified marketing. In Hungary people are just recognizing the new trend now. This study has the goal to familiarize the develop and the method of the gamification’s psychological and professional background; analyses the international and Hungarian trends and mesures the awareness of gamification in Hungary. The study doesn't have the goal to verify with experiments of the effects caused by gamification. That would be necessary to make further research.

Befoglaló szám: 
Oldal: 
pp. 57-68
Terjedelem: 
12
JEL-kód:
LOC-kód: