Gyorsmenü

A SMART kezdeményezések alkalmazhatóságának vizsgálata Magyarországon

  • Némediné Kollár Kitti 1
  • Káposzta József 2
  • Péli László 3
  • 1 adjunktus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 2 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 3 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Analysis of the applicability of SMART initiatives in Hungary

Az évről évre megjelenő hazai és nemzetközi szakirodalmak, illetve a számos SMART témakörben készülő publikáció is igazolja azt a tényt, hogy napjainkban a területfejlesztés egyre nagyobb figyelmet fordít az innováció feltételeinek és hatásainak vizsgálatára. Az elmúlt két évtizedben az Európai Unió is újraértékelte az innovációs politikáját, amelynek hatására új eszközök és módszerek jelentek meg a SMART tényezőkhöz kapcsolódóan. Továbbá fontos kiemelnünk, hogy napjaink területi folyamatai egyre inkább azt mutatják, hogy a városias (urbánus) jellegű területek szerepe felértékelődik, hiszen a városi jellegű területek a gazdasági növekedés motorjai (Káposzta et al., 2016). Ha a Föld egészét tekintjük, akkor elmondható, hogy a városlakók aránya 2017-ben meghaladja a Föld jelenlegi népességének felét, amely arány (előzetes becslések alapján) a jövőt tekintve feltehetően emelkedni fog. Az Európai Unió SMART City koncepciója a városok versenyképességét az ott élhető élet minőségét és az ebben szerepet játszó társadalmi-, gazdasági-, és környezeti infrastruktúra javítását célozza meg elsődlegesen, kiegészülve az elérhető szolgáltatások mennyiségével és minőségével. Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést adjon a hazai SMART kezdeményezések jelenlegi helyzetéről.

 

Annually the domestic and international literature published a series of SMART themes illustrate the fact that today's spatial and rural development is increasingly focusing on examining the conditions and impacts of innovation. Over the past two decades, the European Union has re-evaluated its innovation policy, with new tools and methods emerging in relation to the SMART factors. In terms of the Earth as a whole, the proportion of urban inhabitants exceeds half of the current population of the Earth, which proportion is likely to rise (based on preliminary estimates) in the future. The spatial processes of the European Union and Hungary both show that the role of urban (urban) areas is appreciated, as urban areas provide the engine of economic growth (Káposzta et al., 2016). The SMART City concept of the European Union aims at improving the quality of life and the social, economic and environmental infrastructure in this area, complemented by the quantity and quality of services available. The primary task of the European Union SMART Village concept is to increase the country's population retention power. The purpose of this paper is to provide an overview of the current state of the SMART initiatives in Hungary.

Issue: 
Pages: 
pp. 29-37
Spread: 
9
JEL-category:
LOC-code: