Gyorsmenü

„Multikulturális tréning” külföldi hallgatókat oktatók számára

  • Rudnák Ildikó 1
  • Komor Levente 2
  • Józsa Imola 3
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 3 PhD-hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

SZIE GTK kezdeményezés a külföldi hallgatók elvárásainak és az egyetem oktatási sajátosságainak összehangolására

Egy oktatási intézményben, a Szent István Egyetemen, multikulturalitással foglalkozó, az oktatók számára szervezett tréning elméleti és vizsgálati eredményeit tárjuk fel. Aktualitását a növekvő külföldi hallgatói létszám szolgáltatja, ami nemcsak az angol nyelven oktatott tanórák számának növekedését jelenti, hanem az intézmény humán erőforrásának megfelelő felkészítését is. A tréning elemzése után javaslatokat teszünk a felmerülő problémák enyhítésére, a sokszínűség előnnyé formálására, a multikulturalizmusban rejlő lehetőségek kiaknázására.

We have explored the theoretical and test results of a multicultural training organized for teachers of an educational institution at Szent István University. Actuality provides a growing number of foreign students, which means not only an increase in the number of classes taught in English, but proper preparation of the human resources of the institution as well. After analyzing the training we propose to all eviate the problems, forming the diversity advantage, exploit opportunities inherent in multiculturalism.

Issue: 
Pages: 
pp. 138-148
Spread: 
11
JEL-category: