Gyorsmenü

„Mit várunk el a pályakezdőktől?” Vélemények és szempontok a cégek oldaláról

  • Czeglédi Csilla 1
  • Juhász Tímea 2
  • 1 egyetemi docens, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 2 szabadúszó,

„What do we expect from entrants?” Opinions and aspects from the side of companies

Napjainkban a pályakezdők munkaerő-piaci helyzete az egyik legkérdésesebb. Gyakran e társadalmi csoport elvárásai és képességei nem igazán találkoznak a munkáltatók elvárásaival, és ez is az oka annak, hogy a pályakezdők munkaerő-piaci elhelyezkedése sok problémát és feladatot vet fel. Ez volt az egyik indoka annak, hogy a 2013-2014-es évben egy kérdőíves felmérés készült annak érdekében, hogy megvilágításra kerüljön a foglalkoztató cégek véleménye és alkalmazási szempontjai a pályakezdőkkel szemben. A vizsgálatban kimondottan magyar szervezetek voltak, így jellemzően a hazai vállalatok véleményéről, hozzáállásáról adunk képet a publikációnkban. Habár az adott vizsgálat nem tekinthető reprezentatívnak, ám jól mutathatja a hazai foglalkoztatóknak a pályakezdőkkel szembeni elvárásait. A kutatási eredmények azt igazolják, hogy a vizsgálatban résztvevő szervezetek mérete csak részben determinálja, hogy milyen a viszonyulásuk és a megítélésük a pályakezdőkkel szemben.

The labour-market situation of entrants at present is one of the most questioned issues. The expectations and skills of this social group do not often meet the expectations of the employers; and this can also be one reason why the labour-marker employment of entrants raises several problems and tasks. This was one cause for carrying out a questionnaire-type research in 2013-2014 in order to reveal the opinions of employing companies and their aspects for employing entrants. Only Hungarian organisations took part in the research, therefore mainly the opinions of Hungarian organizations were revealed. Although the given research cannot be considered representative, it is able to give a clear view about the Hungarian employers’ expectations towards entrants. The results of the research justify that the size of the companies participating in the research just partly determines their attitude and judgement towards entrants.

Issue: 
Pages: 
pp. 54-63
Spread: 
10
JEL-category: