Gyorsmenü

Lokális szintű erőforrás hasznosítási vizsgálat a Danubia-Frucht Szövetkezet példáján

  • Nagyné Molnár Melinda 1
  • Eckert Márta 2
  • 1 egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • 2 BSc-t végzett hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Research of the utilization of local resources on the example of Danuiba-Frucht Cooperative

Napjaink globalizálódó gazdasági életében egyre nagyobb hangsúly kerül a lokális erőforrások meghatározásának, felkutatásának fontosságára. Hiszen ahhoz, hogy egy vállalkozás hatékony és jövedelmező lehessen, akár nemzetközi piacon is, elengedhetetlen a helyi adottságok megismerése, a hosszútávú lehetőségek kiaknázása. Szükség van tehát olyan vállalkozásokra, amelyek képesek ennek az összetett követelményrendszernek a teljesítésére.

 

Nowadays in the globalizing business world it is really important to research and define the local resources. Because the utilizing of the longterm opportunities and the knowledge of the local facilities are necessary for an enterprise to be effective and profitable even on a international market. It is needed enterprises which are able to accomplish this complex requirements.

Issue: 
Pages: 
pp. 33-43
Spread: 
11
JEL-category:
LOC-code: