Gyorsmenü

Gondolatok a hazai településfejlesztésről a legkisebbek szemszögéből

  • Tóth Tamás 1
  • Oláh Izabella 2
  • 1 egyetemi tanár, Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
  • 2 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Thoughts of the hungarian settlement development in perspective of the smallest

A hazai településfejlesztéshez kapcsolódó alapvetések áttakintését követően, a legkisebb települések szemszögéből mutatjuk be ezt a témát. Magyarország kis-, apró- és törpetelepüléseinek vizsgálata során az utóbbi évtizedben sok eredmény látott napvilágot. Ezek a kutatások a települések jellemzőit, karakterisztikáját festették le, és igyekeztek a főbb problémaköröket is feltárni. Ezen vizsgálatokhoz szeretnék hozzájárulni, kitérve a Magyar Falu Program elindításával nyíló lehetőségekre, valamint felhívva a figyelmet arra, hogy ezen a problémakörön belül még sok munka vár ránk. Számtalan ilyen programra lesz szükség a meglévő és folyamatosan keletkező problémák megoldása érdekében.

 

After reviewing the basics related to national settlement development, we present this topic from the perspective of the smallest settlements. During the examination of the small, tiny and pigmy settlements of Hungary, many results have been revealed in the last decades. These researches highlighted the characteristics of the settlements and tried to explore their main problems. We would like to contribute to these studies by discussing the opportunities for launching the Hungarian Village Program and by pointing out that there is still a lot of work to do in this areas. Numerous programs similar to Village Programs will be needed in order to solve existing and ongoing problems of these settlements.

Issue: 
Pages: 
pp. 93-103
Spread: 
11
JEL-category:
LOC-code: