Gyorsmenü

Együtt vagy egymás mellett a munkaerőpiacon: generációs különbségek a munka világában

  • Kurai Marianna 1
  • Suhajda Csilla Judit 2
  • 1 emberi erőforrás tanácsadó 2. évf. hallgató, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem
  • 2 tanársegéd, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem

Together or side by side in the labour market: generational differences in the working life

Változó világunkban a technikai, technológiai fejlesztések, az innovációs törekvések térnyerése az élet elválaszthatatlan részeként jelennek meg és jellemzik mindennapjainkat, magában hordozva a generációs eltérések, ellentétek veszélyét. Munkánkban McCrindle (2012, 2014) és a Kelly Services vizsgálatai (2007, 2009, 2012) alapján a munka világában tapasztalható generációs feszültségek okainak és megnyilvánulási formáinak feltárását tűztük ki célul. A magyarázat megtalálása érdekében 3, gazdaságilag aktívnak tekinthető generációt vizsgáltunk kérdőíves felmérés keretében, amely során a kommunikáció terén jellemző eltérések, valamint az együttműködést és hatékony konfliktuskezelést akadályozó tényezők definiálására került sor. Az eredmények hasznosíthatóságát a generációs feszültségek mérsékléséül szolgáló jó gyakorlatok egy lehetséges módjának felvázolásával kívánjuk bizonyítani.

In our changing world the technology, technological development and innovation efforts appear as an essential part of life characterized by everyday life, but it involves the generational differences and the risk of conflicts. In our work based on McCrindle (2012, 2014) and Kelly studies (2007, 2009, 2012) the goal is to explore the causes and manifestations of the world of work generational tensions experienced. To find the explanation we were examined 3 economically active generation within the framework of the survey about the field of communication differences. By the results we hindering the effective cooperation and conflict resolution and show the best practices about reducing the generation differences.

Issue: 
Pages: 
pp. 174-187
Spread: 
14
JEL-category: