Gyorsmenü

Álláskeresők támogatott felnőttképzésében résztvevők vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyei helyszíneken

  • Hajdú Dávid 1
  • Koncz Gábor 2
  • 1 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
  • 2 egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar

Survey of participants in supported job training for job seekers at Borsod-Abaúj-Zemplén County locations

Az emberi erőforrások fokozódó jelentősége miatt az egész életen át tartó tanuláskoncepciójának megvalósítása nélkül nem beszélhetünk versenyképes tudásalapú társadalomról. A felnőttképzésnek a időről-időre megújuló, versenyképes munkaerő biztosításán túl fontos szerepe van a munkaerőpiacról kiszorult potenciális munkavállalók integrálásában. A felnőttképzésbe beiratkozottak száma alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarországon a második helyet foglalja el Budapestet követően. A megye hátrányos helyzetű járásaiban, településein átlag feletti azoknak a felzárkóztató képzéseknek a részaránya, amelyek az alacsonyan képzett, munkaerőpiacról kiszorult társadalmi csoportokat szólítanak meg. Kérdőíves vizsgálatunkat az ő körükben végeztük el, feltárva általános szociális helyzetüket, valamint az oktatással és munkavállalással kapcsolatos attitűdjüket.

 

Due to the growing importance of human resources, we cannot speak about a competitive knowledge-based society with out implementing the concept of life long learning. Beyond providing a competitive work force that is renewed from time to time, adult education has an important role to play in integrating potential workers excluded from the labour market. Borsod-Abaúj-Zemplén county ranks second in Hungary after Budapest in terms of the number of students enrolled in adult education. The proportion of catch – up training program stargeting low-skilled social groups excluded from the labour market is above average in the disadvantaged districts and settlements of the county. We conducted a questionnaire survey in this group, revealing their general social status and their attitudes to wards education and employment.

Issue: 
Pages: 
pp. 2-11
Spread: 
10
JEL-category:
LOC-code: